Κοντοζαµάνης για κορονοϊό: Το υπουργείο Υγείας έχει κάνει όλη την απαραίτητη προετοιµασία
4926072
Πολιτική

Κοντοζαµάνης για κορονοϊό: Το υπουργείο Υγείας έχει κάνει όλη την απαραίτητη προετοιµασία

Ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαµάνης, µιλά στα «Π» για τα µέτρα κατά της απειλής που εξαπλώνεται από την Κίνα

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον κορονοϊό», τονίζει στα «Π» ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαµάνης, που διαβεβαιώνει ότι το υπουργείο Υγείας έχει κάνει όλη την απαραίτητη προετοιµασία. Προαναγγέλλει επίσης αλλαγές στο σύστηµα εφηµεριών, προκειµένου να µειωθεί η ταλαιπωρία των ασθενών.

Σας ανησυχεί η εξάπλωση του κορονοϊού; Ποια µέτρα έχει λάβει το υπουργείο Υγείας και ποια σχεδιάζετε να λάβετε στη συνέχεια, αν χρειαστεί;

Βρισκόµαστε σε πλήρη ετοιµότητα. Εχουν ήδη οριστεί και νοσοκοµεία αναφοράς ανά την επικράτεια για να αντιµετωπίσουµε τυχόν περιστατικά. Εχουν δοθεί σαφείς οδηγίες τόσο από το υπουργείο Υγείας όσο και από τον Εθνικό Οργανισµό ∆ηµόσιας Υγείας και η συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία είναι συνεχής. Για παράδειγµα, έχουν εκδοθεί οδηγίες για δράσεις άµεσου εντοπισµού τυχόν κρουσµάτων στις πύλες εισόδου της χώρας, όπως είναι τα αεροδρόµια και τα λιµάνια και, τέλος, σε συνεργασία µε το υπουργείο Παιδείας έχουν δοθεί οδηγίες για µέτρα προφύλαξης και προστασίας από τις ιώσεις στα σχολεία. Ακολουθούµε τις οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Παρόλο που η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί από τον ΠΟΥ ως υψηλού κινδύνου, εντούτοις θεωρούµε ότι δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να προκαλείται περισσότερη ανησυχία απ’ ό,τι σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Εµείς οφείλουµε να µην εφησυχάζουµε στις προσπάθειές µας και ταυτόχρονα να καθησυχάζουµε τον κόσµο. ∆εν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Εάν προκύψει κάποιο περιστατικό στη χώρα µας, θα το αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία.

Έχουµε εµπειρία από το παρελθόν στη διαχείριση ανάλογων περιπτώσεων.

Θα αλλάξουμε το σύστημα εφημεριών, προκειμένου να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών


Υπάρχει µεγάλη έλλειψη φαρµάκων στην ελληνική αγορά και πού οφείλεται το φαινόµενο αυτό; Τι θα πράξετε για να καλυφθούν οι ελλείψεις αυτές;

Επιτρέψτε µου να τονίσω, κατ’ αρχάς, ότι το φαινόµενο των ελλείψεων φαρµάκων είναι διαχρονικό. Οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως, για παράδειγµα, σε προβλήµατα στην παραγωγή ενός προϊόντος που προκαλεί παγκόσµια έλλειψη. Οφείλουµε να καλύπτουµε τις θεραπευτικές ανάγκες των πολιτών. Παρεµβαίνουµε στην αγορά, λαµβάνοντας µέτρα όπως η απαγόρευση στις εξαγωγές συγκεκριµένων προϊόντων, η έκτακτη εισαγωγή προϊόντων µέσω ΕΟΦ - ΙΦΕΤ και η αυστηρή παρακολούθηση της διακίνησης των προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Τι περιεχόµενο θα έχει η πρωτοβουλία που θα αναλάβετε για τον περιορισµό της κατανάλωσης αλκοόλ;

Παρόλο που η Ελλάδα, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ, παρουσιάζει χαµηλότερα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ σε σχέση µε τον µέσο όρο των κρατώνµελών της Ε.Ε., εντούτοις, σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, η κατανάλωση από τους νέους ηλικίας 15 ετών και άνω έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο περιορισµός της κατανάλωσης αλκοόλ είναι ζήτηµα προστασίας της δηµόσιας υγείας. Στο επικείµενο νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που αφορά την πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας και την ανάπτυξη των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας προβλέπεται η άµεση εκπόνηση και εφαρµογή ενός εθνικού προγράµµατος αντιµετώπισης του αλκοόλ για τον περιορισµό των παραγόντων κινδύνου από την έκθεση σε αυτό. Οι βασικοί άξονες εφαρµογής του παρόντος προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι:

α) Η εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, κυρίως στα σχολεία, για τις βλαπτικές συνέπειες της έκθεσης στο αλκοόλ και της κατάχρησής του.
β) Η εντατικοποίηση ελέγχων στα σηµεία διάθεσης αλκοόλ, ιδίως ως προς κάθε πράξη παράνοµης διάθεσης σε ανηλίκους.
γ) Η επικαιροποίηση και η αυστηροποίηση των κυρώσεων για τις παραβάσεις, που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.
δ) Η ενίσχυση των κέντρων απεξάρτησης και η εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσµού µε έµφαση στους ανηλίκους, τους οδηγούς και τις εγκύους.
ε) Η διαµόρφωση δοµών τηλεφωνικής υποστήριξης και επικοινωνίας ως προς την εξάρτηση από το αλκοόλ. Η αντιµετώπιση της υπερβολικής χρήσης αλκοόλ αποτελεί µια µείζονα µεταρρύθµιση στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, ίδιας σηµασίας µε την παρέµβασή µας στην απαγόρευση του καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους.

Με τη χρήση της τεχνολογίας επισπεύδουμε τις διαδικασίες κρίσεων ιατρών, ώστε να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα


Πώς θα αλλάξει το σύστηµα των εφηµεριών, για να µειωθεί η ταλαιπωρία των ασθενών σε πολλά νοσοκοµεία της χώρας;

Πράγµατι, θα αλλάξουµε το σύστηµα εφηµεριών, προκειµένου να µειώσουµε την ταλαιπωρία των ασθενών και να βελτιώσουµε τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται σε ένα συνολικότερο πλαίσιο αλλαγών, όπως είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας, αυτόνοµα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών, κλινικά µονοπάτια και πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, που θα αντιµετωπίζει σωστά και άµεσα τα περιστατικά που δεν χρήζουν αντιµετώπισης στο νοσοκοµείο. Επίσης, σχεδιάζουµε αλλαγές που αφορούν τη µετανοσοκοµειακή φροντίδα, όπως η διαχείριση των χρονίως πασχόντων και η κατ’ οίκον νοσηλεία. Με άλλα λόγια, βελτιστοποιούµε το «ταξίδι» του ασθενούς στο σύστηµα Υγείας.

Η ΠΟΕ∆ΗΝ κάνει λόγο για σηµαντικές ελλείψεις στο προσωπικό των νοσοκοµείων. Πόσες και ποιες προσλήψεις σχεδιάζετε να κάνετε και πότε εκτιµάτε ότι θα υλοποιηθούν;

Οι ελλείψεις σε πάσης φύσεως προσωπικό είναι δεδοµένες. Tα τελευταία χρόνια το σύστηµα Υγείας είναι αντιµέτωπο µε ένα µεγάλο κύµα φυγής ανθρώπων, οι οποίοι συµπλήρωσαν τα συντάξιµα χρόνια τους. Απαιτείται νέο αίµα στο σύστηµα και η υλοποίηση στρατηγικής ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων και διαµόρφωσης κουλτούρας, µε στόχους τη διατήρηση και ενίσχυση υψηλού επιπέδου και ικανού µάνατζµεντ, καθώς και ειδικευµένου επιτελείου εργαζοµένων. Εχουµε καταγράψει την υφιστάµενη κατάσταση, ολοκληρώνουµε τις κρίσεις και τις προσλήψεις που είναι σε εκκρεµότητα και έχουµε προγραµµατίσει τις απαραίτητες προσλήψεις για τα επόµενα έτη, προκειµένου να καλυφθούν τα κενά στο σύστηµα και να διασφαλιστεί η επαρκής και ασφαλής παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Επιπλέον, µε τη χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής, επισπεύδουµε τις διαδικασίες κρίσεων ιατρών, ώστε να ολοκληρώνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και οι ιατροί να είναι άµεσα διαθέσιµοι στο ΕΣΥ.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 1/2

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα