Τα 7 κλειδιά της ανάπτυξης – Το σχέδιο της κυβέρνησης για το 2020
kiriakos-mitsotakis-yp-172
Πολιτική

Τα 7 κλειδιά της ανάπτυξης – Το σχέδιο της κυβέρνησης για το 2020

Από τα εννέα µεγάλα επιτεύγµατα της κυβέρνησης, τα οποία σταχυολόγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «επετειακό» βίντεο για τη συµπλήρωση επτά µηνών διακυβέρνησης, µία µόνο από τις κεντρικές προεκλογικές δεσµεύσεις απουσίαζε: οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης.

Πρόκειται για το µεγάλο στοίχηµα του 2020 για τον πρωθυπουργό, που βάζει τον πήχη στο 2,8%, αισθητά υψηλότερα από κάθε πρόβλεψη εγχώριου και διεθνούς οργανισµού.

Ποια είναι όµως τα εργαλεία που θα χρησιµοποιήσει η κυβέρνηση για να πετύχει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, την ώρα µάλιστα που για το 2021, κατά πληροφορίες, βάζει τον πήχη ακόµα ψηλότερα, πάνω από το 3%;

Στην πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού µε την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του προγραµµατισµού του κυβερνητικού έργου, τονίστηκε πως στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης είναι η ισχυρή ανάπτυξη µε περισσότερες επενδύσεις και νέες, καλύτερες δουλειές, ενώ τέθηκε ως στόχος η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηµατικότητας κάθε µεγέθους και η υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού υποδείγµατος, εξωστρέφειας και καινοτοµίας.

Ηδη µέσα στο πρώτο επτάµηνο διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης έχει ολοκληρώσει έναν πρώτο µεγάλο κύκλο επαφών µε διεθνείς επενδυτές και επιχειρηµατίες, στο πλαίσιο των επισκέψεων που έκανε στις ΗΠΑ, την Κίνα, την Αραβική χερσόνησο και αλλού, ενώ επίκειται η διοργάνωση του Ελληνογερµανικού Φόρουµ για την Οικονοµία στις 9 Μαρτίου, στο Βερολίνο.

Προ ηµερών, απευθυνόµενος στους εγχώριους επιχειρηµατίες, είπε χαρακτηριστικά: «Θα στηρίξουµε κάθε τολµηρή πρωτοβουλία, απελευθερώνοντάς την από γραφειοκρατικά δεσµά και την πνιγηρή φορολογία. Και θα προικοδοτήσουµε τη χώρα µε υποδοµές και δίκτυα αιχµής, που θα διευκολύνουν παρόµοια εγχειρήµατα».

Τα εργαλεία που θα δώσουν την απαιτούµενη ώθηση στην ανάπτυξη έχουν προετοιµαστεί από τον αρµόδιο υπουργό, Αδωνι Γεωργιάδη, τους υφυπουργούς Γιάννη Τσακίρη, Χρίστο ∆ήµα και Νίκο Παπαθανάση, σε συνεργασία µε την Προεδρία της Κυβέρνησης, και θα τεθούν σε χρήση για την επίτευξη του σκοπού αυτού τους επόµενους µήνες.

Τα κυριότερα είναι τα ακόλουθα:

One stop shop
Η διεύρυνση του θεσµού των υπηρεσιών µίας στάσης θα βοηθήσει σηµαντικά στο επιχειρείν. Προς την κατεύθυνση αυτή, σχεδιάζεται η ένταξη όλου του κύκλου ζωής των ατοµικών επιχειρήσεων στην υπηρεσία µίας στάσης, όπως και άλλων εταιρικών µορφών, όπως π.χ. οι συνεταιρισµοί ή η Ευρωπαϊκή Εταιρεία.

Σύνδεση έρευνας - τεχνολογίας - καινοτομίας με την αγορά

Εµβληµατική στην κατεύθυνση αυτή είναι η δηµιουργία «Πολιτείας Καινοτοµίας» στις εγκαταλελειµµένες εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ στον Πειραιά, όπου η κυβέρνηση φιλοδοξεί να δηµιουργήσει ένα δυναµικό και συνεργατικό οικοσύστηµα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας. Αντίστοιχη δράση δροµολογείται και για τη Θεσσαλονίκη. Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι επίσης η αύξηση το προσεχές διάστηµα των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις.

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών σε πρωτογενή τομέα, μεταφορές και Εκπαίδευση.

Κεντρική φιλοσοφία της µεταρρύθµισης αυτής είναι η µετατόπιση από τον εκ των προτέρων έλεγχο και την αδειοδότηση, που ισχύει παραδοσιακά στη χώρα µας, στην κατ’ αρχήν ελεύθερη άσκηση δραστηριότητας και στον εκ των υστέρων έλεγχο. Παράλληλα, θα γίνουν βελτιώσεις στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει σήµερα την αδειοδότηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων που προαναφέραµε. Κρίσιµος παράγοντας για να πετύχει η µεταρρύθµιση αυτή είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών µε την ανάπτυξη ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, στο οποίο θα συνδυάζονται η αδειοδότηση και η εποπτεία.

Ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Σκοπός της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης µέσω της καινοτοµίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία µε το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι, καθώς και µε θεσµικούς Ελληνες και ξένους επενδυτές. Οπως έχει τονίσει ο κ. Μητσοτάκης, «πρέπει να λειτουργήσει ως ένα συνολικό εργαλείο χρηµατοδότησης κυρίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων».

Νέα εθνική στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις.

Το βασικό θεσµικό πλαίσιο των δηµόσιων συµβάσεων είναι σήµερα ο Νόµος 4412/2016. Η κυβέρνηση θέλει να βελτιώσει το πλαίσιο αυτό, για να πετύχει την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση των διαδικασιών κεντρικών προμηθειών και τη στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Κατάρτιση νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο νόμος «Επενδύω στην Ελλάδα», που ψηφίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο, θέτει το κανονιστικό πλαίσιο για τη θέσπιση ενός Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καθώς και ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την κατάρτιση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχό του. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο για την κατάρτιση του προγράμματος, το οποίο θα αποτελέσει προϊόν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, τους παραγωγικούς φορείς, τα υπουργεία και τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα εγκριθεί στη συνέχεια από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα υπουργεία και οι Περιφέρειες θα έχουν την αρμοδιότητα κατάρτισης και διαχείρισης των δικών τους επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων.

Εδώ ο στόχος είναι διπλός. Πρώτον, η επιτάχυνση της απορρόφησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020 και, δεύτερον, η προετοιμασία της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027. Η κυβέρνηση επιδιώκει την αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των πόρων του ΕΣΠΑ, ειδικά μάλιστα εκείνων που αναφέρονται στην ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

                                                  ***Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα