«Στόχος του Elevate Greece είναι να προωθήσει τη δικτύωση μεταξύ των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και τη δυνατότητα ανάδειξής τους σε διεθνές επίπεδο. Επίσης καταγράφεται η πορεία τους στη βάση κρίσιμων δεικτών, καθιστώντας τις νεοφυείς επιχειρήσεις πόλο έλξης για επενδυτικούς αγγέλους». Αυτό σημείωσε στην ομιλία του σήμερα το απόγευμα στα εγκαίνια του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Elevate Greece, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας.

 Η πλατφόρμα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τις αιτήσεις εγγραφής από νεοφυείς επιχειρήσεις. «Αποτελεί πλέον την ηλεκτρονική πύλη μέσω της οποίας θα πιστοποιείται ότι οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται επίσημα ως νεοφυείς», είπε ο υφυπουργός, και πρόσθεσε ότι αποσκοπεί στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων. Ακόμη, σημείωσε ότι μέσω της νέας πλατφόρμας, οι startup μπορούν να συμμετέχουν στα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και να έχουν πρόσβαση σε οφέλη και χορηγίες από τους Επίσημους Υποστηρικτές του Elevate Greece.

 «Μέχρι σήμερα η Πολιτεία δεν γνώριζε πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζόμενους απασχολούν και τι κύκλο εργασιών έχουν. Το Elevate Greece είναι το απαραίτητο εργαλείο της Πολιτείας για τη στοχευμένη υποστήριξη των startup», είπε ο υφυπουργός.