χατζοπουλοςΣΕΒ
Πολιτική

Χατζόπουλος (ΣΕΒ): Θετικό βήμα η μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Ως θετικό βήμα για τους νέους, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις της χώρας χαρακτηρίζει με δήλωση του στο ΑΜΠΕ την  πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒ Αλέξανδρος Χατζόπουλος. 

«Ο ΣΕΒ συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση, ώστε οι θετικές προβλέψεις του νομοσχεδίου, όπως η ενισχυμένη συμμετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων στα όργανα του συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕΚ, η σύσταση Κλαδικών Συμβουλίων, η δυνατότητα ίδρυσης πρότυπων ΕΠΑΛ, θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ και οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα πιστοποίησης, να διευρυνθούν και με άλλες, που είναι απαραίτητες για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συστήματος», επισημαίνει ο κ. Χατζόπουλος

Ολόκληρη η δήλωση του γενικού διευθυντή του ΣΕΒ:
Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης είναι ένα θετικό βήμα για τους νέους, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις στη χώρα μας. Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας μας προϋποθέτει υψηλού επιπέδου και συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού.

Η ψηφιακή επανάσταση, η μετάβαση στην πράσινη οικονομία και η απουσία συνόρων στην αγορά εργασίας σηματοδοτούν την ανάγκη για την καλλιέργεια νέων γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο για τους νέους και τις νέες, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, όσο και για τους σημερινούς εργαζόμενους, μέσα σε συνθήκες, που συνεχώς αλλάζουν.

Ο ΣΕΒ συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση, ώστε οι θετικές προβλέψεις του νομοσχεδίου, όπως η ενισχυμένη συμμετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων στα όργανα του συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕΚ, η σύσταση Κλαδικών Συμβουλίων, η δυνατότητα ίδρυσης πρότυπων ΕΠΑΛ, θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ και οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα πιστοποίησης, να διευρυνθούν και με άλλες, που είναι απαραίτητες για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συστήματος.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας θα πρέπει να είναι η περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας, η διασφάλιση της ποιότητας στην παροχή κατάρτισης σε τεχνικές ειδικότητες κρίσιμες για τις επιχειρήσεις παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, η ενίσχυση των σχημάτων μαθητείας σε όλα τα επίπεδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η αναβάθμιση της συμμετοχής του ΟΑΕΔ και η ισχυροποίηση της εκπροσώπησης των επιχειρήσεων στα περιφερειακά όργανα διακυβέρνησης του συστήματος.