ΤΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Πολιτική

Θεοδωρικάκος στα Παραπολιτικά: Αυτό είναι το σχέδιο εκσυγχρονισμού της ΕΛ.ΑΣ.

«Από 1ης Ιανουαρίου τα αστυνομικά τμήματα θα πάψουν να προσφέρουν υπηρεσίες βεβαίωσης γνήσιου υπογραφής»

Η στρατηγική μας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ασφάλεια για όλους. Ασφάλεια σε όλες τις περιοχές της χώρας. Στόχος είναι οι Έλληνες και να είναι ασφαλείς και να αισθάνονται ασφαλείς», τονίζει στα Παραπολιτικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρει ότι προωθείται αναδιοργάνωση, μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μια από τις βασικές προεκλογικές δεσµεύσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν η αποκατάσταση του αισθήµατος ασφάλειας. ∆ύο χρονιά µετά, πού βρισκόµαστε και τι σκοπεύετε να κάνετε στο εξής;

Η ασφάλεια αποτέλεσε προεκλογική δέσµευση της παράταξής µας, γιατί κατέχει πρωταρχική θέση στο ίδιο το ιδεολογικό και αξιακό σύστηµα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ούτε ελευθερία, ούτε ευηµερία. Η στρατηγική µας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ασφάλεια για όλους, ασφάλεια σε όλες τις περιοχές της χώρας. Στόχος µας είναι οι Ελληνες και να είναι ασφαλείς και να αισθάνονται ασφαλείς. Εποµένως, εντείνουµε τις προσπάθειές µας, µε προτεραιότητα στην ισχυροποίηση της παρουσίας της Αστυνοµίας στις γειτονιές. Ο αστυνοµικός, οι άνδρες της ∆Ι.ΑΣ. και της Αµέσου ∆ράσεως, τα περιπολικά που βρίσκονται στις γειτονιές, αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, αποτελούν εγγύηση ότι το έγκληµα και η παραβατικότητα θα τιµωρηθούν. Ταυτόχρονα, προωθούµε την αναδιοργάνωση, τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, προκειµένου να γίνει ακόµα πιο αποτελεσµατική απέναντι στο έγκληµα και στη διαφθορά.

Φαινόµενα ένοπλων ληστειών ή δολοφονιών σε γειτονιές της Αττικής έχουν πάρει µεγάλη δηµοσιότητα το τελευταίο διάστηµα. Υπάρχει έξαρση του φαινοµένου αυτού και, αν ναι, πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί;

 Η προηγούµενη χρονική περίοδος ήταν πολύ ιδιόµορφη εξαιτίας της πανδηµίας του κορονοϊού και της πολύµηνης καραντίνας. Αυτό σίγουρα διευκόλυνε κάποιοι δείκτες εγκληµατικότητας να µην είναι πολύ ψηλά. Παρ’ όλα αυτά, πράγµατι, υπήρξαν ορισµένα άγρια εγκλήµατα που συγκλόνισαν την κοινή γνώµη. Καθώς καραντίνα δεν πρόκειται να έχουµε ξανά, η απειλή είναι εδώ, από µια ενδεχόµενη έξαρση παραβατικότητας, ληστειών, διαρρήξεων κ.λπ. Γι’ αυτό ακριβώς επιβάλλεται η ΕΛ.ΑΣ. να πολλαπλασιάσει την αποτελεσµατικότητά της. Να αυξηθούν οι περιπολίες. Να αντιµετωπιστεί η υποστελέχωση που υπάρχει, ιδίως στην Αττική. Να ενισχυθεί το ηθικό των ανθρώπων που υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ. και η ψυχική σχέση µε τις τοπικές κοινωνίες.

Είναι στον σχεδιασµό σας η υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού στα µέλη της Ελληνικής Αστυνοµίας; Είστε ικανοποιηµένος από το σηµερινό ποσοστό εµβολιασµού;

Στόχος μας είναι οι Ελληνες και να είναι ασφαλείς και να αισθάνονται ασφαλείς. Επομένως, εντείνουμε τις προσπάθειές μας με προτεραιότητα στην ισχυροποίηση της παρουσίας της Αστυνομίας στις γειτονιές

Είναι αυτονόητο και επιστηµονικά τεκµηριωµένο ότι το εµβόλιο αποτελεί το µοναδικό καθοριστικό όπλο έως τώρα κατά της πανδηµίας του κορονοϊού. Ολοι οφείλουµε να εµβολιαστούµε. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι που υπηρετούν στον κρατικό µηχανισµό και έχουν συναλλαγές µε τους πολίτες πρέπει να είναι εµβολιασµένοι. ∆εν θα απαντήσω µε ποσοστά. Θα είµαι ικανοποιηµένος όταν εµβολιαστούν όλοι οι αστυνοµικοί. Θέλουµε να πείσουµε γι’ αυτό αναδεικνύοντας παραδείγµατα ανθρώπων που δοκιµάστηκαν σκληρά από τον κορονοϊό. Οι προσωπικές ιστορίες είναι από µόνες τους επιχειρήµατα. ∆εν έχει αποφασιστεί υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού στην ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο θα παρακολουθούµε διαρκώς την εξέλιξη.

 Η ψηφιοποίηση του κράτους περιλαµβάνει και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη; Με ποιον τρόπο σχεδιάζετε τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό;

Η ψηφιοποίηση αποτελεί κεντρική επιλογή για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας. ∆υστυχώς, η ΕΛ.ΑΣ. σήµερα πραγµατοποιεί µια σειρά γραφειοκρατικές δουλειές, που αποσπούν δυνάµεις της από την κατ’ εξοχήν αποστολή της, που είναι η πάταξη της εγκληµατικότητας και η τήρηση του Νόµου και της Τάξης. Είµαστε σε πολύ στενή και δηµιουργική συνεργασία µε το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, προκειµένου µια σειρά υπηρεσίες που προσφέρονται από τα αστυνοµικά τµήµατα να µπορούν να γίνονται ψηφιακά. Ηδη µεγάλος αριθµός βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής µπορεί να γίνεται ψηφιακά µέσω του gov.gr - έτσι πρέπει οι πολίτες να ενηµερωθούν και να συνηθίσουν τη χρήση του gov.gr γι’ αυτόν τον σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, από 01/01/2022 τα αστυνοµικά τµήµατα θα πάψουν να προσφέρουν υπηρεσίες βεβαίωσης του γνήσιου υπογραφής, γιατί οι πολίτες θα µπορούν να το κάνουν µε ψηφιακό τρόπο. Απελευθερώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο σηµαντικές δυνάµεις της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Πώς προετοιµάζεστε για ενδεχόµενο νέου µεταναστευτικού-προσφυγικού κύµατος, ιδίως µετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν;

Ολοι οι Ελληνες θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη την αποφασιστικότητα, την ετοιμότητα της κυβέρνησης και της ΕΛ.ΑΣ. να μην επιτρέψουν καμία ασύμμετρη απειλή εργαλειοποίησης παράνομων μεταναστών

Ολοι οι Ελληνες θα πρέπει να θεωρούν δεδοµένη την αποφασιστικότητα, την ετοιµότητα της κυβέρνησης και της Ελληνικής Αστυνοµίας να µην επιτρέψουν καµία ασύµµετρη απειλή εργαλειοποίησης παράνοµων µεταναστών παρόµοια µε αυτήν που υπήρξε τον Μάρτιο του 2020 στα σύνορα της χώρας µας στον Εβρο.

Η ίδια αποφασιστικότητα που επέδειξαν τότε ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και ο κρατικός µηχανισµός, µε κεντρικό τον ρόλο της Ελληνικής Αστυνοµίας, είναι δεδοµένη για κάθε τέτοια περίπτωση. Αλλωστε, έχουν παρθεί όλα τα αναγκαία µέτρα υποδοµών για τον σκοπό αυτό στον Εβρο, µε την κατασκευή του τείχους, µε την πρόσληψη συνοριοφυλάκων και την οργανωτική και επιχειρησιακή ετοιµότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας. Σε κάθε περίπτωση επαγρυπνούµε. Πώς θα αντιµετωπίσετε τα κατά καιρούς φαινόµενα αστυνοµικής βίας και αυθαιρεσίας;

Εχω τονίσει από την αρχή ότι στόχος µας είναι η Ελληνική Αστυνοµία να είναι φιλική στον πολίτη, ανθρώπινη και ιδιαίτερα φιλική και ανθρώπινη απέναντι στους νέους ανθρώπους. Οι νέοι µας πρέπει να αισθανθούν ότι η Αστυνοµία δεν είναι κάτι ξένο ή πολύ περισσότερο δεν είναι κάποιος αντίπαλος για εκείνους. Είναι µια ισχυρή κρατική υπηρεσία, η οποία είναι εδώ για να τους δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάζουν χωρίς φόβο, να κυκλοφορούν χωρίς φόβο, να εργάζονται χωρίς φόβο, να επικοινωνούν χωρίς φόβο και να εγγυάται την ασφάλειά τους. Οι αστυνοµικοί µας οφείλουν να είναι και επιστηµονικά και κοινωνικά µορφωµένοι και πάντοτε επιχειρησιακά έτοιµοι, πάντα συνειδητοποιώντας ότι εκτελούν, επιτελούν µια ανώτερη υπηρεσία του κράτους και ότι οι ίδιοι είναι τµήµα της ελληνικής κοινωνίας, την οποία υπηρετούν. ∆ίνω πολύ µεγάλο βάρος στη συνειδητοποίηση αυτού του ρόλου των αστυνοµικών από όλους. Και από τους ίδιους τους αστυνοµικούς και από την κοινωνία. Στόχος µου να δυναµώσει το κύρος της ΕΛ.ΑΣ. Καµία παράνοµη πράξη δεν επιτρέπεται, ούτε στους αστυνοµικούς, όπως δεν επιτρέπεται στους πολίτες.

Η λεγόµενη «πανεπιστηµιακή αστυνοµία» µπήκε στον «πάγο» και γιατί; Πότε θα εγκατασταθεί το νεοσύστατο αυτό Σώµα στα ΑΕΙ;

Θέλω να υπενθυµίσω σε όλους ότι δεν υπάρχει ο όρος «πανεπιστηµιακή αστυνοµία», υπάρχουν οµάδες προστασίας των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ο νόµος, τον οποίον όλοι οφείλουµε να τηρούµε, λέει ότι την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και την ασφάλεια στα πανεπιστήµια έχουν οι πρυτάνεις και οι πρυτανικές Αρχές, οι οποίες πρέπει να διαµορφώσουν τα σχέδια ασφαλείας. Ενηµερώθηκα, καθώς ανέλαβα την ευθύνη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ότι το υπουργείο έχει οργανώσει διαγωνισµό για την πρόσληψη τετρακοσίων νέων ανθρώπων σε αυτές τις οµάδες. Η πρόσληψή τους γίνεται µε διαδικασίες ΑΣΕΠ, που θα έχουν ολοκληρωθεί οριστικά µέχρι τέλη Οκτωβρίου. Στη συνέχεια θα έχουν µια τρίµηνη τουλάχιστον σε καθαρό χρόνο εκπαίδευση, προκειµένου να είναι σε θέση να συνδράµουν στον τοµέα της ασφάλειας τα πανεπιστήµια. Είναι αυτονόητο ότι στόχος, κοινός στόχος όλων µας, πρέπει να είναι η απόλυτη ασφάλεια των καθηγητών, των φοιτητών και του προσωπικού των ελληνικών πανεπιστηµίων. ∆εν µπορούµε να επιτρέψουµε παραβιάσεις του νόµου µέσα στα πανεπιστήµια ή βιαιοπραγίες, γιατί αυτό είναι ενάντια στο συµφέρον των παιδιών µας που σπουδάζουν. Οι φοιτητές απαιτούν ασφάλεια, γιατί χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει η ελευθερία της γνώσης, η ελευθερία της επικοινωνίας, η ελευθερία της ανταλλαγής ιδεών.