tsiaras_poinikos_kodikas
Πολιτική

Τσιάρας στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: Έρχονται ριζικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη - Τι αλλάζει στην εκπαίδευση των υποψήφιων δικαστών

Τι αναφέρει σε συνέντευξή του ο υπουργός Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα

Τη νέα μεταρρύθμιση που φέρνει στον ποινικό κώδικα και το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης αναλύει σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά» ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, αναφέροντας ταυτόχρονα τη στρατηγική για την ψηφιοποίηση.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εισαγγελείς μεταβαίνουν στα εμβολιαστικά κέντρα της περιφέρειάς τους.

Κύριε υπουργέ, γιατί προχωράτε εκ νέου σε αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα; Ποια είναι τα βασικά προβλήµατα που έχετε εντοπίσει και επιχειρείτε να αντιµετωπίσετε;

Τον Νοέµβριο του 2019 προβήκαµε στην άµεση διόρθωση των εξόφθαλµων αστοχιών του νέου Ποινικού Κώδικα, προκειµένου να άρουµε τις προφανείς στρεβλώσεις που προκαλούσε στο Ποινικό µας ∆ίκαιο η εσπευσµένη ψήφιση των Κωδίκων από την προηγούµενη κυβέρνηση.

Για τη συστηµατική επεξεργασία των αµφιλεγόµενων ρυθµίσεων που προκαλούσαν το κοινό περί δικαίου αίσθηµα συστήσαµε αµέσως τη ∆ιαρκή Επιτροπή για την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων των νέων Κωδίκων, προκειµένου να εισηγηθεί τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Επειτα από 18 µήνες συστηµατικής επεξεργασίας των διατάξεων από την επιτροπή και σε συνεργασία µε την Ειδική Νοµική Υπηρεσία του υπουργείου ∆ικαιοσύνης, έχει καταρτιστεί ένα άρτιο σχέδιο νόµου µε αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά του εγκλήµατος κάθε µορφής, όπως τα αδικήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, το οργανωµένο έγκληµα, τα κοινώς λεγόµενα επικίνδυνα αδικήµατα.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ένα εκτεταμένο φαινόμενο έκδοσης και χρήσης πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμών. Αν υπήρχαν τέτοια στοιχεία, θα είχαν παρέμβει οι αρμόδιοι εισαγγελικοί λειτουργοί


Στην οµιλία του στη ∆ΕΘ ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η ∆ικαιοσύνη θα αποκτήσει «εξειδικευµένους δικαστές και υπαλλήλους που θα αξιολογούνται». Πώς σχεδιάζετε να υλοποιήσετε τις εξαγγελίες αυτές;

Σε συνεργασία µε την ηγεσία της ∆ικαιοσύνης, υλοποιούµε το επόµενο διάστηµα τη µεγαλύτερη µεταρρύθµιση στη δικαστική εκπαίδευση από τη σύσταση της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών, αναµορφώνοντας συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας της. Αλλάζουµε τον τρόπο εισαγωγής των σπουδαστών, διευρύνουµε το πρόγραµµα σπουδών της ΕΣ∆Ι, το οποίο θα επεκταθεί σε νέα επιστηµονικά πεδία για την αρτιότερη εκπαίδευση των νέων σπουδαστών, και επιχειρούµε την καλύτερη σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης µε την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στα δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της επικράτειας.

Επιπλέον, όπως γνωρίζετε, έχουµε ήδη συστήσει την κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστών, που αναβαθµίζει συνολικά τον ρόλο των ειρηνοδικών στην απονοµή της δικαιοσύνης, ενώ υλοποιούµε δράσεις επιµόρφωσης για τις σύγχρονες εξελίξεις στο ∆ίκαιο όλων των κλάδων. Στην ίδια κατεύθυνση, εφαρµόζεται ήδη ο νέος Κώδικας ∆ικαστικών Υπαλλήλων που ψηφίσαµε τον περασµένο Απρίλιο, στον οποίο η βαθµολογική εξέλιξη των δικαστικών υπαλλήλων συνδέεται µε την εξειδίκευσή τους στα καθήκοντα που επιτελούν και στην επιµόρφωσή τους σε σχετικά πεδία, όπως η ψηφιακή ∆ικαιοσύνη.

Αλλωστε, το υπουργείο ∆ικαιοσύνης προάγει σε όλες τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες την εξειδίκευση των δικαστών. Σας θυµίζω πως στον Ν. 4700/2020 την εκδίκαση διαφορών αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως οι υποθέσεις ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδοµένων στα νέα Ειδικά Τµήµατα των Πρωτοδικείων και Εφετείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα εκδικάζουν έµπειροι δικαστές, µε εξειδικευµένες γνώσεις στα αντίστοιχα επιστηµονικά πεδία. Αντίστοιχη πρόβλεψη για την επιµόρφωση δικαστών προβλέφθηκε και ολοκληρώθηκε επιτυχώς και στο νοµοσχέδιο 4800/2021 για τις οικογενειακές διαφορές που σχετίζονται µε την επιµέλεια τέκνων.

Είστε ικανοποιηµένος από το ποσοστό εµβολιασµού στους δικαστές και στους δικαστικούς υπαλλήλους; Σχεδιάζετε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων ανάλογα µε την εξέλιξη της πανδηµίας;

Οι εµβολιασµοί στον χώρο της ∆ικαιοσύνης ακολουθούν τα αντίστοιχα ποσοστά του γενικού πληθυσµού. Κατά την άποψή µου, η προάσπιση του Κράτους ∆ικαίου περνά µέσα από την πλήρη λειτουργία όλων των διαδικασιών της ∆ικαιοσύνης, που µε τη σειρά της υπαγορεύει την ανάγκη για καθολικό εµβολιασµό όλων των παραγόντων της δίκης.

Το επόμενο διάστημα εγκαινιάζουμε τα ηλεκτρονικά πινάκια στα δικαστήρια, το άυλο ηλεκτρονικό διαζύγιο και άλλες εφαρμογές για τη διευκόλυνση των πολιτών


Στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης είµαστε προσηλωµένοι στον στόχο µας για την πλήρη και απρόσκοπτη επαναλειτουργία της ∆ικαιοσύνης, µε τρόπο όµως που δεν διακυβεύεται η δηµόσια υγεία στον χώρο των δικαστηρίων. Για τον λόγο αυτό, προσαρµόζουµε τις προϋποθέσεις λειτουργίας του συστήµατος απονοµής ∆ικαίου σε ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, το οποίο όµως λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δικαστηρίων και επιτρέπει τη λειτουργία της ∆ικαιοσύνης.

Η ψηφιοποίηση του κράτους περιλαµβάνει και το υπουργείο ∆ικαιοσύνης; Με ποιον τρόπο υλοποιείτε τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό;

Η στρατηγική για την ψηφιοποίηση της ∆ικαιοσύνης που έχουµε εκπονήσει περιλαµβάνει δύο βασικούς άξονες: Αφενός την επέκταση και αναβάθµιση των υφιστάµενων ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων της ∆ικαιοσύνης, αφετέρου την ανάπτυξη νέων εφαρµογών, που διευκολύνουν την καθηµερινότητα του δικηγορικού κόσµου και των διαδίκων στις επαφές τους µε τις δικαστικές Αρχές. Σε συνεργασία µε το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, θεσπίζουµε νέες εφαρµογές, όπως το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, καθιερώνουµε το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας ως το ένα και µοναδικό πιστοποιητικό φερεγγυότητας για τις συναλλαγές των πολιτών µε το ∆ηµόσιο, διευρύνουµε τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, επεκτείνεται η αποµαγνητοφώνηση στα ποινικά δικαστήρια, ενώ το επόµενο διάστηµα εγκαινιάζουµε τα ηλεκτρονικά πινάκια στα δικαστήρια, το άυλο ηλεκτρονικό διαζύγιο και άλλες εφαρµογές για τη διευκόλυνση των πολιτών.

Πότε θα φέρετε στη Βουλή το νοµοθέτηµα µε τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και κατά πόσο πιστεύετε ότι θα επιταχυνθεί πράγµατι η απονοµή δικαιοσύνης στη χώρα µας;

Ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων και τις επόµενες ηµέρες αρχίζει η επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής. Το νοµοσχέδιο που καταρτίστηκε έπειτα από επίπονη εργασία της αρµόδιας νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής εισάγει όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην πολιτική δίκη, αίρει όλες τις υπαρκτές στρεβλώσεις που καθυστερούν την απονοµή της δικαιοσύνης στα πολιτικά δικαστήρια και εισάγει τον επιτυχηµένο θεσµό της πιλοτικής δίκης στον Αρειο Πάγο.

Ποια είναι η εικόνα που έχετε σχετικά µε τα πλαστά πιστοποιητικά εµβολιασµού; Είναι εκτεταµένο το φαινόµενο; Αντιµετωπίζεται επαρκώς;

∆εν υπάρχουν ενδείξεις για ένα εκτεταµένο φαινόµενο έκδοσης και χρήσης πλαστών πιστοποιητικών εµβολιασµών. Αλλωστε, αν υπήρχαν τέτοια στοιχεία, είµαι βέβαιος πως θα είχαν παρέµβει οι αρµόδιοι εισαγγελικοί λειτουργοί, οι οποίοι, µετά τις πρόσφατες νοµοθετικές παρεµβάσεις της κυβέρνησης, διαθέτουν ένα ισχυροποιηµένο οπλοστάσιο για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε όσους υγειονοµικούς πατούν τον όρκο τους εκδίδοντας πλαστά πιστοποιητικά. Ήδη, για όσες -ευτυχώς, ελάχιστες- περιπτώσεις έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών αποκαλύφθηκαν, οι αρµόδιες εισαγγελικές Αρχές κίνησαν αµελλητί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης εναντίον των υπαίτιων προσώπων, ενώ µε παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εισαγγελείς µεταβαίνουν στα εµβολιαστικά κέντρα της περιφέρειάς τους για να γνωρίζουν εκ των προτέρων τον τρόπο και τα στάδια της διαδικασίας καταχώρισης των εµβολιασµών, τις εγγυήσεις αξιοπιστίας του συστήµατος και τις ασφαλιστικές δικλίδες που αποθαρρύνουν τους επίδοξους δράστες ύποπτων ενεργειών.

Ο πολυϊσοβίτης ∆ηµήτρης Κουφοντίνας κατέθεσε αίτηση αποφυλάκισης, ενώ προσέφυγε και στο Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο κατά της µεταγωγής του. Πώς αξιολογείτε την υπόθεση αυτή;

Τα αιτήµατα του καταδικασµένου σε 11 φορές ισόβια για τις στυγερές δολοφονίες της «17 Νοέµβρη» τόσο για τη µεταγωγή του όσο και για την υφ’ όρον απόλυσή του εκκρεµούν ενώπιον των αρµόδιων δικαστικών οργάνων. Εκείνα και µόνον εκείνα θα αποφανθούν αν πληροί τις προϋποθέσεις που οι νόµοι ορίζουν. Πάντως, αυτό που µπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι, µε γνώµονα την εµπέδωση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών, καταρτίσαµε µε την πολύτιµη συνεισφορά της ∆ιαρκούς Επιτροπής Παρακολούθησης των αποτελεσµάτων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ένα πλέγµα διατάξεων για την αυστηροποίηση του νοµικού πλαισίου για την υφ’ όρον απόλυση κρατουµένων και αναβαθµίζεται ο ρόλος του ∆ικαστικού Συµβουλίου, που λαµβάνει τις σχετικές αποφάσεις.

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα