«Το ζητούμενο από την έναρξη της πανδημίας του COVID μέχρι και σήμερα είναι πρωταρχικά η στήριξη της κοινωνίας» τόνισε στην ομιλία του ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Πάνος Πικραμμένος, στην συζήτηση επι του προϋπολογισμού τονίζοντας πως «μέσα από την θωράκιση της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και η όσο το δυνατό ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας και η εμπέδωση κλίματος σταθερότητας».

Ο κ. Πικραμμένος επεσήμανε πως «είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η απονομή της δικαιοσύνης επιδρά αποφασιστικά στην οικονομία. Πολλές μελέτες της οικονομικής θεωρίας μαρτυρούν ότι ακόμη και το καλύτερα σχεδιασμένο κανονιστικό περιβάλλον μπορεί να μην είναι αποδοτικό αν δεν συνδυαστεί με ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα».

Ανέφερε μάλιστα πως υπάρχουν αναλύσεις που αποδεικνύουν ότι ένα έτος καθυστέρησης στην εκδίκαση των υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη έως και κατά 1%, σημειώνοντας πως «Ένα δικαστικό σύστημα είναι αποτελεσματικό μόνον όταν παρακολουθεί τη σύγχρονη πραγματικότητα και επικαιροποιείται ανάλογα, όταν δηλαδή μεταρρυθμίζεται και προσαρμόζεται στις εξελίξεις».

«Οι όποιες μεταρρυθμίσεις βέβαια θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο, ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, έχει μεγάλη σημασία η προηγούμενη συνεννόηση και η ευρεία συναίνεση, με συναίνεση τόσο εντός του πολιτικού κόσμου, όσο και από τους ίδιους τους φορείς απονομής της Δικαιοσύνης», ανέφερε.

Συνέχισε, λέγοντας ότι «εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι αποδεχθούν τέτοιες θεσμικές αλλαγές ως απολύτως αναγκαίες και τις υποστηρίξουν ανεπιφύλακτα, ως ένα αδιαπραγμάτευτο αίτημα της σύγχρονης κοινωνίας και της οικονομίας, τότε μόνον θα μπορούμε να μιλήσουμε για πραγματική μεταρρύθμιση στην Δικαιοσύνη. Διαφορετικά, πολλές αλλαγές θα κινδυνεύσουν να αποτύχουν, όπως τόσες φορές συνέβη στο παρελθόν».

«Η Κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες, οι οποίες αναμένουμε ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην μείωση του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση των αποφάσεων» είπε ο κ. Πικραμμένος και ανέφερε χαρακτηριστικά, την συνεχή επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στα δικαστήρια, την δυνατότητα τηλεσυνεδρίασης (στα ΔΔ) και διενέργεια διάσκεψης εξ αποστάσεως την ίδρυση Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat), την υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικογράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια, την ίδρυση ειδικών τμημάτων για υποθέσεις με εξειδικευμένο αντικείμενο.