Εκείνη και εγώ
Εκείνη και εγώ Θανάσης Φουσκίδης Στέλλα Γκαντώνα
farmaka
Πολιτική

Τα αντίδοτα στις ελλείψεις φαρμάκων - Το σχέδιο της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της επάρκειας στην αγορά

Ο υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καµία πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση των ασφαλισµένων

Iσχυρή απάντηση στην παραπληροφόρηση, σύµφωνα µε την οποία η χώρα µας δεν διαθέτει επάρκεια σε φαρµακευτικά σκευάσµατα που αφορούν τις εποχικές λοιµώξεις, οι οποίες βρίσκονται το τρέχον χρονικό διάστηµα σε έξαρση και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έδωσε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος, µε την ευρεία συναίνεση και την ειλικρινή συµφωνία όλων των πλευρών της αγοράς φαρµάκων της χώρας µας, ανέλαβε ήδη µια πολύ σηµαντική πρωτοβουλία.

Στόχος να αποκατασταθεί σταδιακά και σε εύλογο χρονικό διάστηµα η κατά το δυνατόν πιο πλήρης εφοδιαστική επάρκεια της αγοράς και να λάβει τέλος η ταλαιπωρία των πολιτών στην προσπάθειά τους να προµηθευτούν τα φάρµακά τους, ενώ ο αρµόδιος υπουργός διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καµία πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση των ασφαλισµένων.

Ετσι, ο κ. Πλεύρης κάλεσε τη ∆ευτέρα ευρεία σύσκεψη για το θέµα στο υπουργείο Υγείας, µε τη συµµετοχή των επικεφαλής της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρµακοβιοµηχανίας (ΠΕΦ), του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρµακαποθηκαρίων (ΠΣΦ), του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ) και του Ινστιτούτου Φαρµακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Στην εν λόγω σύσκεψη, κοινή ήταν η πεποίθηση όλων ότι οι ελλείψεις φαρµάκων αποτελούν ένα παγκόσµιο πρόβληµα, το οποίο αγγίζει τη χώρα µας σε µικρότερο βαθµό, κυρίως λόγω και της συµβολής βιοµηχανικών φαρµακευτικών µονάδων στην Ελλάδα. Μάλιστα, κ. Πλεύρης έδωσε, µεταξύ άλλων, κατεπείγουσα όσο και αυστηρή εντολή προς τον πρόεδρο του ΕΟΦ, ∆ηµήτρη Φιλίππου, προκειµένου ο Οργανισµός να ζητήσει άµεσα και µετ’ επιτάσεως από τη διοίκηση του Ινστιτούτου Φαρµακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) το Ινστιτούτο να αναζητήσει και να εισαγάγει στη χώρα µας ικανές ποσότητες φαρµακευτικών σκευασµάτων που να αφορούν πολύ συγκεκριµένες δραστικές ουσίες.

Τέλος, ο κ. Πλεύρης από την πλευρά του έθεσε, µε ιδιαίτερη έµφαση, την Τρίτη και στην Κοµισιόν το θέµα των πανευρωπαϊκών ελλείψεων φαρµάκων, µε σχετική επιστολή του προς την επίτροπο Υγείας της Ε.Ε., Στέλλα Κυριακίδου.

Την ίδια στιγµή, ο γενικός γραµµατέας του ΠΣΦ, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος υπογραµµίζει ότι οι αποφάσεις της σύσκεψης στο υπουργείο Υγείας κινούνται «σε πολύ θετική κατεύθυνση», εξηγεί τα εξής στα «Π»: «Θα πάµε σε αντίστροφη πορεία σε σχέση µε τις παράλληλες εξαγωγές, για τις οποίες υπήρξε συµφωνία στη σύσκεψη ότι δεν αποτελούν την αιτία για τις ελλείψεις σε σειρά φαρµακευτικών σκευασµάτων στην Ελλάδα. Εάν 20.000-30.000 κουτιά συγκεκριµένων φαρµάκων λείψουν από την αντίστοιχη αγορά της Γερµανίας ή της Ισπανίας, δεν θα φανεί το πρόβληµα σε αυτές τις χώρες, αλλά αυτές οι ποσότητες των φαρµάκων µπορούν να κάνουν τη µεγάλη διαφορά στη χώρα µας. Συνεπώς, θα κινηθεί αυτή η διαδικασία των στοχευµένων εισαγωγών».

Ως θετικές χαρακτηρίζει τις αποφάσεις της σύσκεψης και ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Θεόδωρος Τρύφων, ο οποίος τονίζει χαρακτηριστικά στα «Π»: «∆εν µπορεί να έρθει κανείς να µας πει ότι λείπουν φάρµακα για τις χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα. Η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία καλύπτει σχεδόν στο 100% την γκάµα των φαρµακευτικών σκευασµάτων για τις χρόνιες παθήσεις, εκτός από κάποια συγκεκριµένα πρωτότυπα (on patent) φάρµακα για τον δια βήτη».
ioulia

Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύµπιος Παπαδηµητρίου, υπογραµµίζει, µεταξύ άλλων, στα «Π» ότι «το πρόβληµα των ελλείψεων αναµένεται να διορθωθεί σταδιακά µέσα στους επόµενους µήνες, ενώ συνιστάται η χρήση άλλων υποκατάστατων φαρµάκων, που είναι ευρέως διαθέσιµα, πάντα µε την καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού ή και του φαρµακοποιού».

Τέλος, η φαρµακοποιός, Msc, Ιουλία Τσέτη, πρόεδρος και CEO του Οµίλου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) και γενική γραµµατέας του ∆.Σ. του ΣΕΒ, δηλώνει, µεταξύ άλλων, στα «Π»:«Ως επικεφαλής ενός µεγάλου φαρµακευτικού οµίλου της Ελλάδας, αλλά και ως γενική γραµµατέας του ∆.Σ. του ΣΕΒ, έχω τονίσει πολλές φορές ότι στη µετα-COVID εποχή είναι ιδιαίτερα κρίσιµο η χώρα µας να αποκτήσει επάρκεια και αυτάρκεια στην παραγωγή της. Είναι η κατάλληλη στιγµή τώρα να δηµιουργήσουµε ένα νέο παραγωγικό µοντέλο µε δοµικά στοιχεία την αυτοδυναµία της παραγωγής πρώτων υλών, την επαρκή χρηµατοδότηση της έρευνας για παραγωγή νέων µορίων, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τη συνεργασία των ερευνητικών οµάδων, τη σύνδεση της παραγωγής µε την καινοτοµία, παράλληλα µε τη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας».

Δημοσιεύθηκε στα Παραπολιτικά το Σάββατο 7/1