Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Δήμου Αθηναίων σε Ba1 από Ba3 από τον οίκο Moody's, είναι η τρίτη μέσα στην τελευταία τετραετία και σύμφωνα με τον δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, αντικατοπτρίζει την υγιή δημοσιονομική θέση της πρωτεύουσας.

Μάλιστα, όπως ο ίδιος τόνισε, αυτή η διαχείριση οδήγησε μεταξύ άλλων, στη μείωση κατά 5% του συντελεστή́ των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού́ τον περασμένο χρόνο για όλους και θα οδηγήσει και σε νέα οριζόντια μείωση κατά 5%.

Όπως σημειώνει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης, το επενδυτικό πρόγραμμα της Αθήνας τα επόμενα χρόνια θα χρηματοδοτηθεί κατά 85% από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και ως εκ τούτου η πίεση στο ισοζύγιο εσόδων-εξόδων θα είναι περιορισμένη.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι το χρέος της πόλης είναι χαμηλό, αγγίζοντας από 26% το 2021, το 19% των λειτουργικών εσόδων το 2025, ενώ λόγω των υψηλών διαθεσίμων δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος αναχρηματοδότησης για την εξυπηρέτησή του.