Λόγω αναρμοδιότητας, το Δ' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση του κόμματος «Κίνημα 21» Zώη Μπέχλη, κατά του νόμου 5083/2024 για την εκλογή ευρωβουλευτών, κ.λπ., ως προς το σκέλος που προβλέπει ότι τα κόμματα προκειμένου να συμμετάσχουν στις επερχόμενες Ευρωεκλογές (9 Ιουνίου 2024) πρέπει να καταβάλουν παράβολο 20.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια επιστρέφεται εφόσον οι συνδυασμοί τους κόμματος λάβουν ποσοστό 1,5% τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι αρμόδιο για να επιληφθεί του θέματος είναι το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο κρίνει τη νομιμότητα, κ.λπ. συμμετοχής των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές.

Στη συνέχεια για τις αποφάσεις του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου αρμόδιο είναι το Εκλογοδικείο.