Ο υπουργός τόνισε ότι κατά τη συζήτηση για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού του 2017 και 2018 «είχαμε μία μεγάλη λίστα που οι θεσμοί και εμείς προτείναμε πώς θα κλείσει το κενό. Σ’ αυτή την λίστα από τους θεσμούς ήταν και το φορολογικό των ναυτικών. Εμείς ποτέ δεν το προτείναμε και ποτέ δεν συμφωνήσαμε και μπορώ να πω με μεγάλη βεβαιότητα ότι και το 2017 και το 2018 το κενό θα κλείσει χωρίς να αυξηθούν οι φορολογικές εισφορές των ναυτικών».