Γιατί με ξύπνησες πρωί
Γιατί με ξύπνησες πρωί Βασίλης Σκουρής Σωτήρης Ξενάκης
greenh
Πολιτισμός

Μέλος του Green Film το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου - Πως οι ταινίες θα έχουν μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα

Πολλά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία εμπλουτίζονται ήδη με συστήματα πρόσθετης χρηματοδότησης για νέες παραγωγές

To Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ)  προσχώρησε στο δίκτυο Green Film με σκοπό την ανάδειξη ζητημάτων για τη θέση της ελληνικής κινηματογραφίας και γενικότερα του οπτικοακουστικού τομέα της χώρας σε ένα μελλοντικό περιβάλλον πράσινης οικονομίας.

To EKΚ και η Διεύθυνσή του για τις Διεθνείς Οπτικοακουστικές Συμπαραγωγές – Hellenic Film Commission (HFC) αποτελούν πλέον μέλη του ευρωπαϊκού αυτού δικτύου κινηματογραφικών οργανισμών και Film Commissions για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικά βιώσιμης κινηματογραφικής παραγωγής. Η κίνηση αυτή συνιστά ένα θετικό βήμα στην κατεύθυνση εναρμόνισης της Ελλάδος με τις διεθνείς πολιτικές και πρακτικές που αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Η ένταξη του ΕΚΚ και του HFC στο δίκτυο Green Film πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2023, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βερολίνου.

Το Green Film


Το Green Film συστήθηκε με πρωτοβουλία του Trentino Film Fund και του Trentino Film Commission το 2017 με στόχο να ενθαρρύνει τους παραγωγούς ταινιών να εργαστούν με πιο βιώσιμο τρόπο στα στάδια της κινηματογράφησης. Αποτελεί ένα ήδη δοκιμασμένο πρόγραμμα, το οποίο με δομημένο τρόπο διευκολύνει τους παραγωγούς να το εφαρμόσουν ενόσω εργάζονται σε διαφορετικές περιοχές, καθώς και σε περιπτώσεις διεθνών συμπαραγωγών.

Οι παραγωγοί, εφόσον έχουν επιδείξει τη δέσμευσή τους για τη μείωση των επιπτώσεων της εργασίας τους στο περιβάλλον και ακολουθώντας σχετικές διαδικασίες, είναι δυνατόν να λάβουν το Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας.

Οι φορείς


Οι κύριοι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στο Green Film είναι film commissions, film funds ή άλλες υπηρεσίες του οπτικοακουστικού τομέα οι οποίες έχουν υιοθετήσει το Green Film ως εργαλείο και ως σύστημα πιστοποίησης, εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών οι οποίες επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το Green Film προκειμένου τα έργα τους να γίνουν περιβαλλοντικά βιώσιμα και να τα πιστοποιήσουν με την ετικέτα του Green Film, καθώς και ειδικοί περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που βοηθούν τους παραγωγούς και τους καθοδηγούν προς την πιστοποίηση.

Η χρηματοδότηση


Συνυπολογίζοντας ότι πολλά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία εμπλουτίζονται ήδη με συστήματα πρόσθετης χρηματοδότησης για τις παραγωγές που εναρμονίζονται με τις πρακτικές αυτές, το Hellenic Film Commission προχωρά στη σύνταξη του Green Film Rating System ενός «Οδηγού Πρακτικών Green Filming» εξειδικεύοντας τις πράσινες πρακτικές παραγωγής κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚ κ. Μάρκος Χολέβας δήλωσε σχετικά: «Η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών για να προστατέψουμε το σπίτι μας που είναι ο πλανήτης γη, δεν μπορεί παρά να συμπεριλαμβάνει και τον κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό τομέα. Το ΕΚΚ με ευθύνη απέναντι στη νέα γενιά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση».