Η αρχαιότερη αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σωτηρία Ντούνη, είναι η νέα πρόεδρος του ανώτατου δηµοσιονοµικού δικαστηρίου, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.

Η νέα πρόεδρος του Ελεγκτικού συγκέντρωσε τα 4/5 των ψήφων στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, γεγονός που καταδεικνύει την ορθότητα της επιλογής που έκανε η κυβέρνηση. Οπως µαθαίνω, της συγκεκριµένης επιλογής προηγήθηκε ένα ζωηρό παρασκήνιο, αφού όλο αυτό το χρονικό διάστηµα ο απερχόµενος πρόεδρος, Γιάννης Σαρµάς, κατέβαλλε προσπάθεια να ελέγξει τη διαδοχή του. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούσε δύο άλλους δικαστές, επιδιώκοντας να ξεπεράσει τη σειρά αρχαιότητας.

Πέραν όµως του απερχόµενου προέδρου, αίτηµα για συγκεκριµένο πρόσωπο διατύπωσε (όπως µε ενηµερώνει αξιόπιστη πηγή) και ο πρώην πρωθυπουργός (και πρόεδρος της καρδιάς µας) Αντώνης Σαµαράς. Παρά τις πιέσεις και τις εκ διαµέτρου αντίθετες εισηγήσεις, φαίνεται ότι επικράτησε η ορθολογική θέση του υπουργού Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου σε σχέση µε την τήρηση της σειράς αρχαιότητας.

Πάντως, οφείλω να επισηµάνω το γεγονός ότι τόσο στις επιλογές που έγιναν για την ηγεσία του Αρείου Πάγου όσο και σε αυτές του Ελεγκτικού επί της ουσίας δεν άνοιξε µύτη, εξέλιξη που δείχνει ότι κάτι σωστό έχει γίνει.

Δημοσιεύτηκε στην Απογευματινή στις 8/12