Η ανακήρυξη του Φρέντη Μπελέρη ως υποψήφιου στις ευρωπαϊκές εκλογές µε το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας υπήρξε κίνηση αποφασιστικότητας από την πλευρά του πρωθυπουργού. Ο έχων διπλή υπηκοότητα, ελληνική και αλβανική, φυλακισµένος και ταυτόχρονα εκλεγµένος δήµαρχος Χειµάρρας ανήκει στις προσωπικότητες της αναγνωρισµένης από τις διεθνείς συνθήκες εθνικής µειονότητας στην Αλβανία. Η επιλογή της διοίκησης Ράµα να τον φυλακίσει και να προχωρήσει σε σειρά παράτυπων εκ του αποτελέσµατος, άλλωστε, ενεργειών, µην επιτρέποντας αρχικά την εκλογή του στον δήµο και στη συνέχεια, αφού απέτυχε σε αυτό, παρακωλύοντας τη ανάληψη των καθηκόντων του, οφείλεται -όπως όλα έδειξαν- σε οικονοµικές σκοπιµότητες στην ευρύτερη περιοχή παρά σε εθνικιστική έξαρση εναντίον των Ελλήνων που κατοικούν στη Βόρειο Ήπειρο.

Η όλη µεθοδολογία, που δεν συγκλίνει φυσικά µε το αποδεκτό επίπεδο του κράτους δίκαιου και τη λειτουργία της δηµοκρατίας για το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, έφερε ένταση στις σχέσεις Ελλάδας - Αλβανίας στη βάση της προενταξιακής διαδικασίας των Τιράνων στην Ένωση. Ο Φρέντης Μπελέρης µε την έννοια αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο, από τη µια πλευρά, ως προς το καθεστώς προστασίας της εθνικής µειονότητας και, από την άλλη, ανεδείχθη ως «κώλυµα» για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Μετά την ανάδειξή του ως υποψήφιου ευρωβουλευτή ελληνικού κόµµατος και µάλιστα αυτού της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας δηµιουργούνται νέα δεδοµένα. Πρώτον, οι πιθανότητες να εκλεγεί ευρωβουλευτής είναι σπουδαίες. Άρα δεν θα µπορεί στη συνέχεια να ασκήσει τα δηµαρχιακά καθήκοντά του στη Χειµάρρα. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει δρόµο για επαναληπτικές εκλογές, όπως φέρεται να προκρίνει η αλβανική διοίκηση.

Ταυτόχρονα, ο Ράµα έχει να σκεφθεί το κατά πόσον θα ήταν απολύτως παράταιρο, ενώ ο Μπελέρης θα ανακοινωθεί το βράδυ της 9ης Ιουνίου µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να παραµένει φυλακισµένος µε αποφάσεις δικαστηρίου και ύστερα από µια δίκη που κάθε άλλο παρά ενέχει τις εγγυήσεις του ευρωπαϊκής αντίληψης περί της λειτουργίας της δηµοκρατίας και της δικαιοσύνης. Άρα έχουν κάθε λόγο τα Τίρανα να βρουν κάποια λύση σχετικά µε αυτή την «παγίδα» λίγο πριν ή λίγο µετά την εκλογή. Από την πλευρά του ο Ράµα άλλωστε έχει δείξει διάθεση να υπερβεί το «χάσµα» του ∆ήµου Χειµάρρας µε τη στήριξη της εκλογής, χωρίς προβλήµατα αυτή τη φορά, οµογενούς και πάλι, αλλά όχι στη βάση της δικαίωσης Μπελέρη.

∆εύτερον, µε την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Φρέντης Μπελέρης θα είναι από τη µια πλευρά Έλληνας ευρωβουλευτής στη βάση του κόµµατος-οχήµατος εκλογής του, αλλά από την άλλη πλευρά θα είναι ο πρώτος Αλβανός-µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προποµπός εκ των πραγµάτων της µελλοντικής ένταξης της Αλβανίας στην Ένωση. Άλλωστε, τα Τίρανα στον δρόµο για την ευρωπαϊκή ένταξη, έπειτα από αυτή στο ΝΑΤΟ, έχουν να οργανώσουν το ποιοτικό άλµα για την οικονοµική και την επιχειρηµατική πραγµατικότητά τους. Τουτέστιν, δεν είναι δυνατόν το 7%-8% του ΑΕΠ τους να προέρχεται από «µαύρα κεφάλαια» της διεθνούς αλβανικής µαφίας και του οργανωµένου εγκλήµατος. Ο συσχετισµός µε την Ελλάδα εξάλλου στη βάση και της εθνικής µειονότητας εντός των συνόρων τους, όπως και µε την Ιταλία, είναι καθοριστικός για την ευρωπαϊκή δυναµική της χώρας, αφού οι σχέσεις της µε την ασιατική Τουρκία όσο και να αναβαθµίζονται δεν την καλύπτουν σε αυτό το πεδίο. Ούτε όµως και οι προνοµιακές σχέσεις τους µε τις ΗΠΑ τούς καλύπτουν, αφού και από εκεί ζητούνται εγγυήσεις δυτικής δοµής χώρας, όπως και από την Ευρώπη.

Τρίτον, µε την επιλογή Μπελέρη ο κ. Μητσοτάκης και η ελληνική Κεντροδεξιά έδειξαν ότι αναλαµβάνουν την εθνική-πολιτική ευθύνη να προστατεύσουν τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των ελληνικών µειονοτήτων και παροικιών όπου γης - εκτός των συνόρων της Ελλάδας.

Δημοσιεύτηκε στην Απογευματινή