Τη δημιουργία της Συμμαχίας για τα Φάρμακα Κρίσιμης Σημασίας, η οποία αποτελεί φόρουμ συντονισμού για την καλύτερη πρόληψη των ελλείψεων σε φάρμακα και την ανάπτυξη λύσεων και στρατηγικών, εγκαινίασαν την Τετάρτη η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Κομισιόν και η Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στο περιθώριο του σημερινού άτυπου Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) για θέματα Υγείας στις Βρυξέλλες.

Γεωργιάδης: Αποτελεί Φόρουμ για να παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις και επιλογές πολιτικής για την προμήθεια κρίσιμων φαρμάκων 

Ειδικά για τη Συμμαχία για τα Κρίσιμα Φάρμακα, ο Έλληνας υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε πως αυτή αποτελεί ένα φόρουμ, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, και ενεργεί συμπληρωματικά προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τη Διευθύνουσα Ομάδα Ελλείψεων Φαρμάκων για να παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις και επιλογές πολιτικής για την προμήθεια κρίσιμων φαρμάκων με βάση την αξιολόγηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ε.Ε. για τον εντοπισμό των ευάλωτων σημείων. Συμφώνησε, δε, με την σύσταση των προτεινόμενων 4 υποομάδων, ήτοι:

α) παραγωγική ικανότητα στην Ε.Ε.

β) διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και διεθνής συνεργασία,

γ) στρατηγική αποθήκευση και κοινές προμήθειες, και

δ) ανταλλαγή δεδομένων και διαφάνεια.

Πρόσθεσε μάλιστα πως ότι οι προτεινόμενες αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πακέτο αναθεώρησης της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως τα ρυθμιστικά πλαίσια «sandboxes» και η επαναστόχευση φαρμάκων, ενδέχεται να είναι πολύ χρήσιμες στο πλαίσιο αυτό.

Ακόμη, τόνισε πως οι τομείς της συνεργασίας όπως περιγράφονται στις υποομάδες, καλύπτουν βασικές ανάγκες όσον αφορά τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, επαναλαμβάνοντας πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να διερευνηθούν κοινές λύσεις σε επίπεδο Ε.Ε. που βασίζονται στην αλληλεγγύη και τη συνεχή συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της βιομηχανίας.

Γεωργιάδης: Δήλωσε "ανοικτός στη διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας αποθεμάτων στην Ε.Ε. βάσει προσδιορισμένων αναγκών" 

Για το ζήτημα των αποθεμάτων σε φάρμακα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως στην Ελλάδα δεν έχουν ληφθεί εθνικές πρωτοβουλίες για δημιουργία αποθεμάτων, ωστόσο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο απόθεμα προϊόντος για την τροφοδοσία της αγοράς για τουλάχιστον 3 μήνες. Επιπλέον, δήλωσε ανοικτός στη διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας αποθεμάτων στην Ε.Ε. βάσει προσδιορισμένων αναγκών, που, όπως επεσήμανε, θα πρέπει να διέπονται από την Αρχή της Αλληλεγγύης.

Σχετικά με τα κριτήρια για τις δημόσιες προμήθειες φαρμάκων, ενημέρωσε ότι στην Ελλάδα οι δημόσιες προμήθειες φαρμακευτικών προϊόντων για νοσοκομεία βασίζονται σε διαδικασία πολλών αναδόχων «multi-tendering». Όπως εξήγησε, αυτή η πρακτική, που αναφέρεται ήδη στην έκθεση της Ε.Ε. για τις βέλτιστες πρακτικές για τις δημόσιες συμβάσεις, εισήχθη σχεδόν πριν από μια δεκαετία και έχει αποδειχθεί ότι διασφαλίζει τη σταθερή τροφοδοσία ενώ αποσοβεί τον κίνδυνο υπερβολικής εξάρτησης από έναν μόνο προμηθευτή, γεγονός, που θα μπορούσε να θεωρηθεί χρήσιμο και από τη σκοπιά της ενίσχυσης της παραγωγής και της ανθεκτικότητας στην Ε.Ε. Γενικότερα, υπογράμμισε ότι «η πανδημία, μας δίδαξε ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού είναι υψίστης σημασίας», και ως εκ τούτου, δήλωσε την ετοιμότητά του για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και διερεύνησης και άλλων σχετικών κριτηρίων για δημόσιες προμήθειες, συμπεριλαμβανομένου και του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς (MEAT), όπου αυτό είναι απαραίτητο, υπό τον στόχο της διασφάλισης της τροφοδοσίας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας.

Προσέθεσε, πως υποστηρίζει σθεναρά «ένα μόνιμο πλαίσιο, το οποίο θα μας επιτρέψει να εργαστούμε εθελοντικά μαζί για βιώσιμες πολιτικές τιμολόγησης». Ωστόσο, υπογράμμισε, ότι η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα πρέπει πάντα να συνδυάζονται με τη οικονομική προσιτότητα και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης λόγω των περιορισμών του προϋπολογισμού.