Γιατί με ξύπνησες πρωί
Γιατί με ξύπνησες πρωί Βασίλης Σκουρής Σωτήρης Ξενάκης
limeniko
Ελλάδα

Προκήρυξη για την πρόσληψη 105 αξιωματικών για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Η Προκήρυξη, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 47/09-09-2021, Τεύχος ΑΣΕΠ)

Προκήρυξη για την πρόσληψη 105 νέων αξιωματικών για το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), με απευθείας κατάταξη, ειδικότητος κυβερνήτη ή μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδοτήσεως των υποψηφίων, συμφώνως με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα.

Συμφώνως με την προκήρυξη αυτή οι 105 νέοι αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα πρέπει να προέρχονται από ιδιώτες πτυχιούχους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και προφανώς προορίζονται για τη στελέχωση σε αντίστοιχες θέσεις των πλωτών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο αριθμός των οποίων συνεχώς αυξάνεται.

Η Προκήρυξη, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 47/09-09-2021, Τεύχος ΑΣΕΠ) και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες.

Συμφώνως με τα στοιχεία της επισήμου ανακοινώσεως, «Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα, έως και 21/10/2021, ημέρα Πέμπτη.

Ακολούθως, πρέπει να ΕΚΤΥΠΩΣΟΥΝ, να ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ την ως άνω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους και αφού θεωρηθεί για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ τους, να την υποβάλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, με συστημένη αλληλογραφία, ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τις ημερομηνίες από 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα, έως και 22/10/2021, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

"Διαγωνισμός έτους 2021 για την πλήρωση 105 θέσεων Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ακτή Βασιλειάδη -Πύλες Ε1-Ε2,

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,

Τ.Κ.: 18510"

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία αποστολής της αιτήσεώς τους και των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τον κωδικό αριθμό αποστολής συστημένου (tracking code) που παρέχεται από το ταχυδρομείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό)».