Σε µια απόφαση 3.800 σελίδων ξεδιπλώνεται το σκεπτικό-φωτιά των δικαστών του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου της Αθήνας για τις φονικές πληµµύρες στη Μάνδρα Αττικής το 2017, που κόστισαν τη ζωή σε 25 ανθρώπους. Στο 600 σελίδων διά ταύτα των δικαστών περιγράφεται το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήµατος σχετικά µε την περιοχή της Μάνδρας, που ανά τα χρόνια χτυπούσε «καµπανάκι» για τον κίνδυνο που εγκυµονούσε.

Διαβάστε επίσης: Χρήστος Γιαλιάς: To σπίτι-φρούριο του επιχειρηματία που δολοφονήθηκε στη Μάνδρα

Στις 8 Μαρτίου ανοίγει η αυλαία του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, στο εδώλιο του οποίου θα καθίσει και η πρώην περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου, παρά την αθώωσή της σε πρώτο βαθµό κατά πλειοψηφία για κάποιες από τις κατηγορίες, αφού ασκήθηκε έφεση για το σκέλος αυτό της απόφασης.

«Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού προέκυψε ακόµη ότι η πόλη της Μάνδρας ήταν διαχρονικά ευάλωτη σε πληµµύρες και για τον λόγο αυτό είχαν προηγηθεί 7 πληµµυρικά επεισόδια στην περιοχή από το 1953 και επέκεινα, είχαν συνολικά χαθεί 5 ανθρώπινες ζωές και είχαν προκληθεί εκτεταµένες υλικές ζηµίες σε κατοικίες, υποδοµές και περιουσίες γενικότερα. Η τελευταία πληµµύρα είχε σηµειωθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2015, είχε προκαλέσει σηµαντικές υλικές ζηµιές σε οχήµατα, κατοικίες, βιοµηχανικά κτίρια, χώρους εµπορίου και συνάθροισης κοινού και χρειάστηκε να γίνουν απεγκλωβισµοί ατόµων σε τέσσερις κατοικίες, δύο από τις οποίες, κατά τραγική σύµπτωση, αφορούσαν τον Γεώργιο Νέζη και τη Βασιλική Χατζηβασιλείου, που τελικά πνίγηκαν στην επόµενη πληµµύρα στις 15.11.2017 µέσα στα σπίτια τους», περιγράφουν στο σκεπτικό τους οι δικαστές, εξηγώντας ότι τα σηµάδια γι’ αυτό που ερχόταν ήταν παραπάνω από εµφανή.

Η τρωτότητα της Μάνδρας στις πληµµύρες επιτάθηκε από τη στιγµή που τα ρέµατα Αγίας Αικατερίνης και Σούρες εντάχθηκαν στον οικιστικό ιστό του ∆ήµου Μάνδρας το έτος 2003, ενώ κατά τους δικαστές προκύπτει πως το πρόβληµα των πληµµυρών στην ευρύτερη περιοχή ήταν ήδη γνωστό πολλά έτη πριν από τις 15.11.2017, έπειτα από επανειληµµένα πληµµυρικά φαινόµενα. «Τουλάχιστον όµως από το πληµµυρικό φαινόµενο του 2014 και ιδίως εκείνο της 27ης.2.2015 (που κατά τραγική ειρωνεία έπληξε και κάποιους που σώθηκαν σ’ αυτή και πνίγηκαν στην επόµενη πληµµύρα της 15ης.11.2017), κατέστη µε σαφήνεια προφανές το πρόβληµα», σηµειώνεται στην απόφαση, που καταλήγει πως τα αίτια της πληµµύρας του Νοεµβρίου του 2017 ήταν συµπλεκτικά.

«Η πρωτοφανής σφοδρότητα και έκταση του φαινοµένου της βροχόπτωσης, η µερική κατάληψη της κοίτης και των οχθών των ρεµάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης από κατασκευές δηµοτικές και ιδιωτικές, ο ανεπαρκής καθαρισµός τους και η παράλειψη έγκαιρης υλοποίησης του προγραµµατισµένου αντιπληµµυρικού έργου “Εκτροπής του χειµάρρου Αγίας Αικατερίνης και διευθέτησης του χειµάρρου Σούρες - Θριάσιου Πεδίου”» οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσµα της απώλειας 25 ανθρώπινων ζωών.

Τα συµπεράσµατα

Οι δικαστές επικαλούνται τα συµπεράσµατα των πραγµατογνωµόνων, που κάνουν λόγο για «θεοµηνία» και «ακραίο καιρικό φαινόµενο», αλλά υπογραµµίζουν ότι ο χαρακτηρισµός αυτός «δεν δικαιολογεί την έλλειψη αντιπληµµυρικών έργων ορεινής υδρονοµίας, που θα µείωναν σηµαντικά τις αρνητικές συνέπειες και θα καθιστούσαν ελέγξιµη την κατάσταση, καθώς θα απέτρεπαν την ταυτόχρονη άφιξη των πληµµυρικών υδάτων από τα δύο ρέµατα στην πόλη, καθώς το πληµµυρικό πρόβληµα µετά τις λεκάνες απορροής µεταφέρθηκε κατάντη στις κοίτες των ρεµάτων». Μάλιστα, γίνεται λόγος για «εφησυχασµό των τοπικών αρχών που χρησιµοποιούσαν την έκταση επιχωµάτωσης του χειµάρρου ως αµαξοστάσιο, όπου στάθµευαν µηχανήµατα και κινητά αξίας» και σηµειώνεται πως αν είχε πραγµατωθεί το έργο, θα έδινε τη δυνατότητα στους θανόντες να µεταβούν άµεσα σε ασφαλέστερο σηµείο.  Στη δίνη του κυκλώνα, τόσο στη δίκη της Μάνδρας όσο και στη δίκη για το Μάτι, βρίσκεται η πρώην περιφερειάρχης Αττικής και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα ∆ούρου.

Η κ. ∆ούρου έχει αθωωθεί οµόφωνα για το αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος στη συγκεκριµένη δίκη, ενώ είχε αθωωθεί κατά πλειοψηφία για τα αδικήµατα της ανθρωποκτονίας εξ αµελείας, της πληµµύρας εξ αµελείας και των σωµατικών βλαβών εξ αµελείας, όλα τελούµενα διά παραλείψεως. ∆ύο δικαστές έκριναν πως την ποινική ευθύνη φέρουν οι δύο αντιπεριφερειάρχες, στους οποίους είχε εκχωρήσει τις σχετικές αρµοδιότητες η κ. ∆ούρου, ενώ ένα µέλος της έδρας διατύπωσε µειοψηφική άποψη, ζητώντας να κηρυχθεί ένοχη. Μάλιστα, αφιέρωσε 64 σελίδες προκειµένου να διατυπώσει το σκεπτικό ενοχής της Ρένας ∆ούρου, οδηγώντας και στην άσκηση έφεσης γι’ αυτό το σκέλος της απόφασης.

«Αντιφατική» Η δικαστής που µειοψήφησε χαρακτηρίζει «αντιφατική» την απόφαση των συναδέλφων της να καταδικάσουν τους 2 αντιπεριφερειάρχες και να αθωώσουν την περιφερειάρχη, «διότι η περιφερειάρχης ήταν εκείνη που κατηύθυνε τους αντιπεριφερειάρχες, καθόσον, όπως προεκτάθηκε η µεταβίβαση της αρµοδιότητας στους αντιπεριφερειάρχες, δεν αίρει την εποπτεία της περιφερειάρχη ούτε συνακόλουθα µεταβιβάζεται η ποινική της ευθύνη».

Σηµειώνεται ότι η δικαστής επικαλείται την απόφαση της Marfin, που δέχτηκε ότι ο διοικητής µεγάλου Οργανισµού, αν γνωρίζει την ύπαρξη του προβλήµατος, εν προκειµένω τη µη επαρκή αντιπυρική προστασία, ευθύνεται ανεξαρτήτως εκχώρησης αρµοδιότητας. Στο σκεπτικό της η δικαστής αποδοµεί όλους τους υπερασπιστικούς ισχυρισµούς, σηµειώνοντας ότι µία πληµµύρα όπως αυτή του Φεβρουαρίου του έτους 2015 θα έπρεπε να ενεργοποιήσει την Περιφέρεια, ενώ κάνει λόγο για χρέος της Περιφέρειας να υπενθυµίσει στο ∆ασαρχείο τη µη απάντηση του αιτήµατος περί έκδοσης πράξης χαρακτηρισµού.

«Υστερα από αναµονή 15 µηνών, καθαρογράφηκε η απόφαση του ∆ικαστηρίου της Μάνδρας για τη φονική πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017. Οι συγγενείς των θυµάτων αυτής της τραγωδίας περιµένουν την τελεσίδικη κρίση της ∆ικαιοσύνης, πιστεύοντας ότι θα τιµωρηθούν οι υπαίτιοι για τον τραγικό χαµό των ανθρώπων τους» δήλωσε στην «Απογευµατινή» της Κυριακής ο δικηγόρος ∆ηµήτρης Σκύφτας.

 

* Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής