Nα φέρει την Ελληνική Αστυνοµία στα κινητά µας σχεδιάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δροµολογώντας ένα µεγάλο πρότζεκτ που στοχεύει να καταστήσει την ΕΛ.ΑΣ. φιλική προς τους πολίτες και παράλληλα να υλοποιηθεί ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της, µε νέα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα, που θα αναβαθµίσουν τις υφιστάµενες υποδοµές, ούτως ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητά της.

H «Κυριακάτικη Απογευµατινή» παρουσιάζει τον κυβερνητικό σχεδιασµό για τη νέα εποχή στην Ελληνική Αστυνοµία, που εκτείνεται σε ένα ευρύτερο φάσµα πρωτοβουλιών για την αποκατάσταση του αισθήµατος της ασφάλειας στους πολίτες και τη στοχευµένη αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας σε όλους τους χώρους. Με το βλέµµα στον στόχο για µια «ψηφιακή» Αστυνοµία, ο σχεδιασµός προβλέπει τον περιορισµό των εγγράφων και την αξιοποίηση συστηµάτων επικοινωνίας και πληροφόρησης, αλλά και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες. Ενώ παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο και µε στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειάς της, το εγχείρηµα προβλέπει τη βελτίωση της επικοινωνίας του πολίτη µε τις Αρχές, την καλύτερη ενηµέρωση των πολιτών για ζητήµατα της καθηµερινότητας, και παράλληλα την ενίσχυση της λογοδοσίας, προκειµένου να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών προς την ΕΛ.ΑΣ.

ΕΛ.ΑΣ: Ένα app χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των πολιτών

Σε αυτό το πλαίσιο, εντός της νέας χρονιάς σχεδιάζεται η υλοποίηση της ψηφιακής εφαρµογής της ΕΛ.ΑΣ. Πρόκειται για ένα νέο app το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να «κατεβάζει» δωρεάν στο smartphone του κάθε πολίτη -και να το έχει στη διάθεσή του- ένα πλήρες «αστυνοµικό δελτίο» ανά περιφερειακή ενότητα, στο οποίο θα αναφέρονται χρήσιµες πληροφορίες, καθώς θα υπάρχει ενηµέρωση για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, διενέργεια συγκεντρώσεων, αλλά και γενικές πληροφορίες ανά περιοχή που έχει καταγραφεί ότι απασχολούν τους πολίτες, µε αποτέλεσµα να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραµµή του «100», προκαλώντας συχνά συµφόρηση στο τηλεφωνικό κέντρο.

Επί της ουσίας, πρόκειται για µια νέα ψηφιακή εφαρµογή στην οποία θα βρίσκει κανείς όλες τις πληροφορίες που θα µπορούσε να αντλήσει από το τηλεφωνικό κέντρο της Αστυνοµίας. Το όνοµα της εφαρµογής δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόµη, πιθανόν να είναι το «My100», «100 μου», «ΜyElas», ή «EPolice». Στη νέα εφαρµογή θα υπάρχει διάδραση ανάµεσα στις Αρχές και τον πολίτη, καθώς προβλέπεται δυνατότητα αναφοράς περιστατικού σε πραγµατικό χρόνο (whistleblowing), αλλά και ανώνυµης καταγγελίας, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διαφάνεια στη σχέση Αστυνοµίας - πολίτη. Εξίσου σηµαντικό είναι ότι ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει στην εφαρµογή της ΕΛ.ΑΣ. εικόνες ή βίντεο από συµβάντα και περιστατικά και να καλεί τους αστυνοµικούς να επέµβουν, καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό συµµέτοχο τον πολίτη στο έργο της ΕΛ.ΑΣ.

Στον σχεδιασµό υπάρχει ακόµη η πρόβλεψη για «Emergency button», δηλαδή κουµπί που µπορείς να χρησιµοποιήσεις σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε κίνδυνο και να σταλεί «σήµα» στην ΕΛ.ΑΣ. Επιπλέον, µέσω της χρήσης του application υπάρχει η σκέψη να στέλνονται ειδοποιήσεις στους χρήστες για συµβάντα κοντά τους, µε στόχο την ενηµέρωση, αλλά και τη διευκόλυνσή τους. Για παράδειγµα, «τροχαίο ατύχηµα στο ύψος... - αυξηµένη κίνηση στον οδικό άξονα...» ή «πορεία στο κέντρο - απόφυγε τη Σταδίου». Ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ειδοποιήσεις από την εφαρµογή της Αστυνοµίας δεν θα αφορούν σε alert ενηµέρωση (εκκένωση ή αυξηµένο κίνδυνο), παρά µόνο σε καλύτερη ενηµέρωση των πολιτών, καθώς για τις περιπτώσεις επικινδυνότητας και έκτακτης ανάγκης υπάρχουν οι ειδοποιήσεις του 112. Στον σχεδιασµό για την ηλεκτρονική εφαρµογή της Αστυνοµίας υπάρχει πρόβλεψη για πρόσβαση σε εφαρµογή αιτήσεων και ηλεκτρονικών ραντεβού για υπηρεσίες που αφορούν τους πολίτες, µε σκοπό τη διευκόλυνσή τους και τη µείωση της ταλαιπωρίας. Την ίδια ώρα, πέραν από τη δηµιουργία της ψηφιακής εφαρµογής, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη «τρέχει» και το µεγάλο εγχείρηµα της ψηφιακής αναβάθµισης των πληροφοριακών συστηµάτων των υπηρεσιών, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, µε στόχο την αποτελεσµατική επιχειρησιακή ανταπόκριση της ΕΛ.ΑΣ., κάτι που αποτελεί µεγάλο «στοίχηµα» για την κυβέρνηση.

Αναβάθµιση των συστημάτων της ΕΛ.ΑΣ


Οπως αναφέρει στην «Κυριακάτικη Απογευµατινή» στέλεχος του υπουργείου, το έµψυχο δυναµικό της Αστυνοµίας είναι υψηλού επιπέδου, ωστόσο τα συστήµατα είναι απαρχαιωµένα, δυσχεραίνοντας το έργο των γυναικών και των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ., ενώ σηµειώνει πως η νέα εποχή της Αστυνοµίας θα σηµαδευτεί από τη µετάβαση από το χαρτί στην ψηφιακή πραγµατικότητα, δίνοντας στους αστυνοµικούς σύγχρονα και αξιόπιστα και εργαλεία, προκειµένου να ανταποκρίνονται µε αποτελεσµατικότητα, αλλά και ασφάλεια στο δύσκολο έργο τους.

Στον σχεδιασµό για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπεται µεταξύ άλλων η εγκατάσταση συστηµάτων, όπου θα δίνεται η δυνατότητα να καταγράφεται η τοποθεσία, το πλήρωµα και η διαδροµή κάθε περιπολικού, ούτως ώστε το κέντρο επιχειρήσεων να µπορεί να ειδοποιήσει σε µερικά δευτερόλεπτα το κοντινότερο περιπολικό στην περίπτωση που προκύψει περιστατικό, αλλά και ο ίδιος ο αστυνοµικός, που θα έχει στη διάθεσή του το νέο ψηφιακό εργαλείο µέσω τάµπλετ, να γνωρίζει την εξέλιξη και να δράσει άµεσα, χωρίς να χαθεί πολύτιµος χρόνος.

Επιπλέον, ο αστυνοµικός στον δρόµο θα έχει πρόσβαση σε όλα τα µέσα που έχει και το κέντρο (κάµερες, drone), γεγονός που ενισχύει την επιχειρησιακή του ικανότητα. Συγκεκριµένα, ο πολίτης που κινδυνεύει θα µπορεί να στείλει σήµα µέσω της εφαρµογής, το κέντρο θα εντοπίζει µε το στίγµα ποια περιπολικά µπορούν να επέµβουν, βάσει απόστασης, και στη συνέχεια θα αποστέλλει το σήµα, ενώ ο εκφωνητής, έχοντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες, θα µπορεί να συντονίσει την επέµβαση. Παράλληλα, σε ένα ψηφιακό σύστηµα οι αστυνοµικοί θα έχουν στη διάθεσή τους µια χαρτογράφηση της περιοχής που περιπολούν ή πού υπάρχει περιστατικό και χρειάζεται να δράσουν. Το επόµενο βήµα για την ολοκλήρωση του µεγάλου πρότζεκτ της ψηφιακής αναβάθµισης της ΕΛ.ΑΣ. είναι η ολοκλήρωση της υπόθεσης, µέσω της διασύνδεσης µε το αντίστοιχο σχεδιαζόµενο σύγχρονο πληροφοριακό σύστηµα της ∆ικαιοσύνης, µε µακροπρόθεσµο στόχο τα δύο αναβαθµισµένα συστήµατα να διασυνδεθούν και να «συνοµιλούν» µεταξύ τους.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής