Ο Γιάννης Τσακίρης βάζει σε νέα αναπτυξιακή τροχιά τη χώρα με τους «business angels». Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θεωρείται άνθρωπος χαμηλών τόνων, που δεν του αρέσουν οι τυμπανοκρουσίες και οι κορώνες, και έχει μάθει να μιλάει με συγκεκριμένους αριθμούς και απτά αποτελέσματα - στην προκειμένη περίπτωση πολύ θετικά για την Ελλάδα.

Είναι ο άνθρωπος που στήριξε τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, πριν ακόμη λάβει τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσα από σειρά πρωτοβουλιών για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ενώ προώθησε και ανέπτυξε το «Equifund» για την Ελλάδα και πιο πριν το «Jeremie», ύψους συνολικά 0,5 δισ. ευρώ.

Δύο πολύ σημαντικά προγράμματα, που χρηματοδότησαν εκατοντάδες νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με τα αποτελέσματα να φαίνονται τώρα, ειδικά στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, με ξένα κεφάλαια που πλέον εισέρχονται σε ελληνικές startups.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με πρωτοβουλία του υφυπουργού Γ. Τσακίρη, συνεπενδύει με τους «επιχειρηματικούς αγγέλους» (business angels), δηλαδή τους ιδιώτες επενδυτές που ανακαλύπτουν καινοτόμα επιχειρηματικά πλάνα νεοφυών εταιρειών και τα χρηματοδοτούν. Και αυτό με ένα νέο, εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο κεφαλαιακών συμμετοχών (equity instrument), το οποίο θα προκύψει από επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και θα το διαχειρίζεται η «Genesis Ventures Fund», η οποία και επιλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι «επιχειρηματικοί άγγελοι», που έχουν αρχίσει να παίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας της χώρας, είναι ανεξάρτητοι ιδιώτες, με επιχειρηματική εμπειρία, που επιλέγουν να επενδύσουν τμήμα των κεφαλαίων τους σε νέες και πολλά υποσχόμενες (κατά την άποψή τους) ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Φυσικά, δεν προσφέρουν μόνο κεφάλαια στην επιχείρηση. Προσφέρουν, επίσης, την εμπειρία, τις δεξιότητες και τις επαφές τους, με σκοπό τη διεύρυνση της επιχειρηματικής δράσης. Αυτό το νέο Ταμείο θα συνεπενδύει με επιχειρηματικούς αγγέλους και θα επικεντρώνεται σε εταιρείες πρώιμου / αρχικού σταδίου ανάπτυξης και καινοτόμες επιχειρήσεις, με σκοπό να βοηθηθούν να επεκταθούν, να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.