Οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξη στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», συνολικού ύψους 105,6 εκατ. ευρώ, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και μετά την 15η Μαΐου που προβλεπόταν μέχρι πρότινος, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

*Διαβάστε εδώ: Έρχεται το φθηνό µεσηµβρινό ρεύµα - Καταργείται το νυχτερινό

Για τις αιτήσεις θα εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Συνεπώς, αυτές που θα εγκρίνονται, θα δεσμεύουν και προϋπολογισμό, σύμφωνα με τη χρονική σειρά υποβολής τους.

Όσες αιτήσεις υποβληθούν μετά την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, θα χαρακτηρίζονται επιλαχούσες και θα ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr.