Στα... χαρακώµατα βρίσκονται «προεδρικοί» και «Οµπρέλα» ενόψει της εκλογής των νέων 300 µελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στελέχη από όλες τις τάσεις θα δώσουν την εσωκοµµατική µάχη του σταυρού, διεκδικώντας µια θέση στο καθοδηγητικό όργανο.

Το πιο ενδιαφέρον, εξ όσων µαθαίνω, είναι ότι η σειρά εκλογής αναµένεται να επηρεάσει και τη νέα σύνθεση των προσώπων της ηγετικής οµάδας, του λεγόµενου «πρωινού καφέ» του προέδρου.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» στις 7/5