«Φωτιά» έχει πάρει το ηλεκτρονικό μπλοκάκι του Ακη Σκέρτσου, που έχει την ευθύνη του συντονισμού του κυβερνητικού έργου, καθώς βούληση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να έχουν κατατεθεί στη Βουλή μια σειρά από νομοσχέδια πριν από τις 6 Αυγούστου, όταν προγραμματίζεται να κλείσει για θερινές διακοπές, και σε κάθε περίπτωση να έχουν υλοποιηθεί συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις πριν από τις 11 Σεπτεμβρίου και την ομιλία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

Η αναμόρφωση της επικουρικής ασφάλισης με την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος είναι ψηλά στην ατζέντα. Εχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες (αναλογιστική, μελέτη μακροοικονομικών επιπτώσεων και μελέτη βιωσιμότητας του χρέους), έχει ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση και αναμένεται η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή εντός του Ιουλίου, όπως εξάλλου και του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της σχολικής εκπαίδευσης. Στο κομμάτι της Παιδείας, παράλληλα, μετά την ψήφιση του νόμου «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις», η αξιολόγηση σχολικών μονάδων έχει ξεκινήσει και σύμφωνα με όσα σημειώνει στο «μπλοκάκι» του ο αρμόδιος υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναμένεται ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης έως τις 31/8.

Σε πρώτο πλάνο η επικουρική ασφάλιση, η Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Σε πρώτη προτεραιότητα είναι και η ψήφιση του νόμου για την ΕΚΑΠΥ (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας) καθώς και η προετοιμασία της μεγάλης μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Βασική, ωστόσο, προτεραιότητα παραμένει η δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας, με έναν από τους στόχους του πρωθυπουργού να είναι η άνοδος της χώρας μας στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας ως προς το φιλικό περιβάλλον για το επιχειρείν που διαθέτει κάθε χώρα.

Το ηλεκτρονικό μπλοκάκι στο Μέγαρο Μαξίμου γράφει «συντονισμός, στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων με στόχο την καίρια βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της βαθμολογίας της χώρας κατά τουλάχιστον 6 βαθμούς στον δείκτη “Doing Business” της Παγκόσμιας Τράπεζας έως το 2022». Προς τον στόχο αυτόν κινούνται μια σειρά από πρωτοβουλίες, που θα ξεδιπλωθούν το προσεχές διάστημα. Ενόψει της ενεργοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, το ζήτημα της ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων αποκτά μείζονα σημασία για την κυβέρνηση, για την υλοποίηση των δράσεων που θα ενταχθούν στη χρηματοδότηση. Γι’ αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση προχωρά στην ενοποίηση των δύο ανεξάρτητων Αρχών με αρμοδιότητες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, δηλαδή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Μείζονος σημασίας είναι και ο νέος αναπτυξιακός νόμος που θα έρθει σύντομα στη Βουλή, θα αντικαταστήσει τον Νόμο 4399/16 περί ιδιωτικών επενδύσεων και θα αποτελεί, για τα επόμενα χρόνια, το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας.

Στόχος είναι να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

1