«Γκάζι» για την επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων θέλει να πατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, έχοντας αποκλείσει πλέον οριστικά το σενάριο των πρόωρων εκλογών, θέλει να αξιοποιήσει το φθινόπωρο και τον χειµώνα για την ενίσχυση του µεταρρυθµιστικού προφίλ της κυβέρνησης και την υλοποίηση συγκεκριµένων πολιτικών. Συνολικά 50 ενέργειες (µεταρρυθµίσεις, νοµοσχέδια, πρωτοβουλίες) είναι καταγεγραµµένες στο ηλεκτρονικό «µπλοκάκι» του υπουργού Επικρατείας Ακη Σκέρτσου, οι οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Ο στόχος αυτός έχει τεθεί ώστε να λάβει υπόψη οποιαδήποτε επιπλέον εξωγενή εµπόδια και τυχόν δυσκολίες που θα παρουσιαστούν τους επόµενους µήνες και θα καθυστερήσουν το κυβερνητικό έργο. Ετσι, σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του κυβερνητικού έργου της τετραετίας 2019- 2023 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέσα στο πρώτο τρίµηνο της επόµενης χρονιάς.

Και τυπικά

Ετσι, από τον επόµενο Μάρτιο ο κ. Μητσοτάκης θα µπορεί και τυπικά να παρουσιάσει έναν πλήρη απολογισµό των πεπραγµένων της κυβέρνησης και να εκκινήσει ουσιαστικά την προεκλογική περίοδο. Στο επίκεντρο είναι η επίλυση σηµαντικών προβληµάτων, όπως οι καθυστερήσεις στην απονοµή δικαιοσύνης, µε την ψηφιοποίηση µιας σειράς υπηρεσιών και διαδικασιών, οι εκκρεµείς συντάξεις, µε την πλήρη εκκαθάριση όλων πλέον των ληξιπρόθεσµων συντάξεων, και το «κουβάρι» αρµοδιοτήτων µεταξύ δήµων, περιφερειών και Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µε ένα ή και περισσότερα νοµοσχέδια που θα ρυθµίσουν τη λεγόµενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Το καλοκαίρι

H Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης, η σύσταση της Δικαστικής Αστυνοµίας, η απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και η αναβάθµιση της αστυνοµικής εκπαίδευσης είναι ορισµένα από τα νοµοσχέδια που προγραµµατίζεται να κατατεθούν προς ψήφιση µέσα στο καλοκαίρι στη Βουλή.

Τι έρχεται

Αµέσως µετά προετοιµάζεται η φθινοπωρινή «επίθεση», µε τις σπουδαιότερες κινήσεις που σχεδιάζει το Μέγαρο Μαξίµου να προχωρήσουν να είναι οι εξής:
 • Νοµοσχέδιο για τις κρατικές επιχειρήσεις.
 • Μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ των επιλέξιµων περιουσιακών στοιχείων του υπουργείου Οικονοµικών.
 • Πλήρης εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων συντάξεων και ληξιπρόθεσµων οφειλών εκτός συντάξεων, πάνω από το ελάχιστο «φυσικό» απόθεµα.
 • Πρόοδος στην εκκαθάριση των κρατικών εγγυήσεων, σύµφωνα µε το πλάνο αποπληρωµής.
 • Προεπιλογή υποψηφίων για τον φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης ακινήτων και έναρξη του ανταγωνιστικού διαλόγου.
 • Κωδικοποίηση εργατικής νοµοθεσίας.
 • Ολοκλήρωση της πληροφοριακής (ΙΤ) υποδοµής για την εγγραφή σε προσωπικό ιατρό στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και εγγραφή προσωπικών ιατρών στο σύστηµα, µε στόχο να καλύπτεται τουλάχιστον το 85% του πληθυσµού.
 • Πλήρης λειτουργία του e-filing στη Διοικητική Δικαιοσύνη.
 • Νοµοσχέδιο για τη σύσταση κεντρικού µητρώου πιστώσεων και ανεξάρτητης Αρχής πιστοληπτικής αξιολόγησης.
 • Υπογραφή σύµβασης για όλα τα έργα στο πλαίσιο του ψηφιακού µετασχηµατισµού της δηµοσιονοµικής διαχείρισης του κράτους.
 • Προκήρυξη ανάθεσης σύµβασης για την ανάπτυξη λογισµικού, τη συντήρηση και την αναβάθµιση της λειτουργίας της πλατφόρµας «Elevate Greece».
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση των στελεχών των εγχώριων εξαγωγικών επιχειρήσεων, µε στόχο την αναβάθµιση της τοπικής παραγωγής, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας και τελικά την προώθηση των εξαγωγών.
 • Ολοκλήρωση προγραµµάτων κατάρτισης στον τοµέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, των «πράσινων» δεξιοτήτων και του οικονοµικού εγγραµµατισµού για τουλάχιστον 150.000 συµµετέχοντες, καθώς και επικύρωση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν για όλους τους επιτυχόντες συµµετέχοντες.
 • Θέσπιση νέας Αρχής υδάτων και λυµάτων.
 • Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός κρατικών δοµών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και διασφάλισης ποιότητας σπουδών, καθώς και αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου.
 • Απλούστευση και εκσυγχρονισµός του εργασιακού και του ασφαλιστικού συστήµατος στον Πολιτισµό, αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου και παράλληλα ανάπτυξη σχετικών κινήτρων.
 • Εξορθολογισµός του πλαισίου αρµοδιοτήτων της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
 • Δηµιουργία εθνικού µητρώου διαδικασιών και εφαρµογή εθνικού σχεδίου για απλοποίηση διαδικασιών.
 • Νοµοσχέδιο για την οργανωτική µεταρρύθµιση του σιδηροδροµικού τοµέα.
 • Ψήφιση νοµοσχεδίου για τη Δευτεροβάθµια Φροντίδα Υγείας και την ιατρική εκπαίδευση, καθώς και ρύθµιση για την παροχή κινήτρων για τη στελέχωση αποµακρυσµένων δοµών Υγείας.
 • Νοµοσχέδιο για τις αστικές αναπλάσεις.
 • Εκπόνηση νέου Σωφρονιστικού Κώδικα.
 • Επικαιροποίηση πλαισίου της Δηµοτικής Αστυνοµίας.
 • Νέος Κώδικας Μετανάστευσης.
 • Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοηµοσύνη.
 • Εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου ελέγχων, µε τον συντονισµό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των αρµόδιων εποπτευόµενων φορέων (ΕΛΓΟ - «Δήµητρα», ΕΦΕΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, αρµόδιες διευθύνσεις ΥΠΑΑΤ).
*Δημοσιεύτηκε στα Παραπολιτικά στις 16 Ιουλίου 2022.