Κακά Κορίτσια
Κακά Κορίτσια Μαρία Λεμονιά Έλενα Καραμίχαλου
ypalliloi
Πολιτική

Έρχονται 18.000 νέες προσλήψεις το 2023: Σε ενίσχυση του προσωπικού με μόνιμους υπαλλήλους προχωρά η κυβέρνηση - Που θα τοποθετηθούν (infographic)

Δόθηκε το «πράσινο φως» στον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη

Σε νέα ενίσχυση του ∆ηµοσίου, µε περίπου 18.000 προσλήψεις µόνιµων υπαλλήλων, προχωρά η κυβέρνηση , µετά το πράσινο φως που δόθηκε στον σχετικό σχεδιασµό του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, από το πρόσφατο Υπουργικό Συµβούλιο.

Αυτή τη στιγµή (στοιχεία Αυγούστου 2022) το σύνολο των µόνιµων υπαλλήλων (τακτικό προσωπικό) στο ∆ηµόσιο είναι 598.418, ενώ ισχύει σταθερά και τηρείται ο κανόνας 1:1, δηλαδή µία πρόσληψη µόνιµου υπαλλήλου για καθέναν µόνιµο υπάλληλο που αποχωρεί.

Μέχρι τώρα, τη φετινή χρονιά (το οκτάµηνο δηλαδή ΙανουάριοςΑύγουστος) έχουν αποχωρήσει, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης, από το ∆ηµόσιο συνολικά 12.198 υπάλληλοι. Με τον νόµο για το επιτελικό κράτος (Ν. 4622/2019) θεσπίστηκε η διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα από το Υπουργικό Συµβούλιο Σεπτεµβρίου, στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιηµένου προγράµµατος κυβερνητικής πολιτικής.

Νέος γύρος

Με αυτά τα δεδοµένα, στο υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της τήρησης του ετήσιου αυτού κύκλου στελέχωσης, ολοκλήρωσαν τις απαιτούµενες τρεις φάσεις και πλέον άνοιξε ο δρόµος για τον νέο γύρο προσλήψεων στο ∆ηµόσιο.

Συγκεκριµένα, η πρώτη φάση αφορά την υποβολή αιτηµάτων από τους φορείς που ενδιαφέρονται, η δεύτερη στον έλεγχο και την έγκριση των αρχικών αιτηµάτων από τα εποπτεύοντα υπουργεία, προς τελική υποβολή στο υπουργείο Εσωτερικών, και η τρίτη στη συλλογή των τελικά υποβληθέντων από τη σχετική µικροεφαρµογή στην Απογραφή, τον επανέλεγχο και προσδιορισµό των αιτηµάτων που τελικά θα ικανοποιηθούν, σε συνεργασία µε τα εποπτεύοντα υπουργεία και το υπουργείο Οικονοµικών.Ποιοτική αναβάθμιση

Όπως υπογράµµισε ο κ. Βορίδης, στον φετινό προγραµµατισµό δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την κάλυψη επιτελικών θέσεων, καθώς προτεραιοποιήθηκε η πρόσληψη εργαζοµένων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι κατέλαβαν ποσοστό 47% (8.383 θέσεις) επί του συνολικού αριθµού προσλήψεων (31% πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και 16% τεχνολογικής εκπαίδευσης).

Οπως επίσης σηµειώθηκε, το ποσοστό ικανοποίησης σε θέσεις που απαιτούν πανεπιστηµιακή και τεχνολογική εκπαίδευση ξεπέρασε το 80%, ενώ το σύνολο των αιτηµάτων που υπεβλήθησαν από τους φορείς ανέρχεται σε 35.590.

Ιδιωτικού δικαίου

Παράλληλα εγκρίθηκαν 22.344 θέσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, αριθµός περαιτέρω µειωµένος περίπου κατά 12% σε σχέση µε πέρυσι, όταν το ποσοστό των εργαζοµένων µε σύµβαση Ορισµένου Χρόνου µειώθηκε κατά 10%. Ο συνολικός αριθµός θέσεων τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκε για το 2023 ανέρχεται σε 17.942, εκ των οποίων οι 15.641 εντάσσονται στον κανόνα 1 προς 1 που προαναφέραµε, ενώ οι 2.301 αποτελούν παλαιότερες εγκρίσεις, εκτός δηλαδή του κανόνα 1:1.

Την πρώτη θέση σε συνολικό αριθµό νέων προσλήψεων για την επόµενη χρονιά έχουν οι δήµοι µε 3.653 και ακολουθούν οι Ενοπλες ∆υνάµεις, µε 3.157 προσλήψεις να αντιστοιχούν στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (1.361 προσλήψεις) και στην τέταρτη θέση το υπουργείο ∆ικαιοσύνης, µε 1.230 προσλήψεις, λόγω κυρίως της δικαστικής αστυνοµίας που θεσπίστηκε µε νόµο του Κώστα Τσιάρα και θα ξεκινήσει να λειτουργεί µε το νέο έτος.

Φέτος τη µερίδα του λέοντος είχε το υπουργείο Παιδείας, αφού εγκρίθηκε και προχώρησε ο διορισµός 8.586 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και 9.288 εργαζοµένων συνολικά. Στο πλαίσιο της εφαρµογής του Ν. 4765/2021 προετοιµάζεται η προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ, ο οποίος θα αφορά περίπου 1.100 θέσεις και θα διεξαχθεί τελικά τον Μάρτιο του 2023.

Καταγραφή

Με το νέο αυτό σύστηµα, που θα εφαρµοστεί για πρώτη φορά, µέσα από µια λεπτοµερή και ρεαλιστική, κατ’ έτος καταγραφή των αναγκών των δηµόσιων υπηρεσιών, θα προκηρύσσονται οι κενές θέσεις και θα επιλέγονται τα στελέχη, συµµετέχοντας σ’ έναν ενιαίο, γραπτό, πανελλήνιο διαγωνισµό υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Ο πρώτος αυτός διαγωνισµός έχει προγραµµατιστεί να διεξαχθεί µέχρι τα τέλη του έτους, «εγκαινιάζοντας µια νέα εποχή για τον δηµόσιο τοµέα, που θα εδράζεται στις αξίες της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ακεραιότητας, διασφαλίζοντας την τοποθέτηση του κατάλληλου προσώπου στην κατάλληλη θέση και προάγοντας τελικά την ποιότητα του διοικητικού προϊόντος και την εξυπηρέτηση των πολιτών, που είναι άλλωστε και το ζητούµενο», όπως έχει τονίσει χαρακτηριστικά ο αρµόδιος υπουργός Μ. Βορίδης.

*Δημοσιεύτηκε στα Παραπολιτικά την 1η Οκτωβρίου 2022.